Abels kart over Gjerstad og Vegårshei

Da sognepresten i Gjerstad, Hans Matthias Abel, i 1780-årene ville ha oversikt over de naturhistoriske forholdene i prestegjeldet, fikk han skoleholder Ole Halvorsøn Sletaas til å lage et kart over området. Resultatet ble «Kart over Gjerrestad Præstegjeld i Christiansands Stift I Norge». Kartet gir opplysninger om sogne- og fogderigrenser og veier, men også om sagbruk og annen «industriell» virksomhet. (Arkivref: PA-2541, Kartsamlingene T02 L0004 0002).

Hans Matthias Abel(1738-1803) var norsk prest og bestefar til matematikkgeniet Niels Henrik Abel. I 1769 ble han første sogneprest i Mo i Fyrrisdal. I 1778 ble han sogneprest i Åmli, mens han i 1784 flyttet videre til Gjerstad. Som sogneprest i Gjerstad bidro han til oppbygging skolevesenet, og han var også med på å etablere «Gjerestads Læse-Sælskab» som ble stiftet i 1796. Abel skal ha vært godt likt av både allmuen og av sin arbeidsgiver. Etter Abels død skrev biskop Hansen om Abel i Christiansands Ugeblad No. 33 for 1833: «I ham tabte Christiansands Stift en af dets virksomste Lærere, redelig som Nathanael, blid som Johannes, beskjeden og varm for Alt, hvad godt var, som Paulus

«Kart over Gjerrestad Præstegjeld i Christiansands Stift I Norge» er del av en kartsamling som oppbevares på KUBEN i Arendal. Kartsamlingen er geografisk ordnet, og flere av kartene dekker områder i Gjerstad og omegn. Kartene dekker en tidsperiode mellom 1758 og 1942. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva samlingen inneholder.

Kommentarfelt