Geitepatruljens saga

Når en forening først skulle lage en møtebok i tre, er det kanskje ikke så unaturlig at det var en speidergruppe som gjorde det. Dette bildet er av møteboken til 1. Tromøy speidergruppe. Speidergruppen brukte møteboken i årene mellom 1951 og 1967, og kalte den for Geitepatruljens saga. (Arkivref: PA-2368, Tromøy speidergruppe A01).

Speiderbevegelsen har lange tradisjoner. Den første speiderleiren i verden ble arrangert i England i 1907. De første speiderleirene gav inspirasjon til å starte speidertropper i ulike land, også i Norge. Arendals første speidergruppe ble stiftet i 1910 og sies å være Norges eldste eksisterende speidergruppe. Også i kommunene rundt Arendal ble det stiftet speidergrupper, og i 1932 ble 1. Tromøy speidergruppe grunnlagt.

Arkivet etter speidergruppen er oppbevart på KUBEN i Arendal. Det spenner seg fra årene 1945-1967. I tillegg til møteboken, inneholder arkivet også bilag, tegninger og lignende. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet etter Tromøy speidergruppe inneholder.

Kommentarfelt