Om Avtrykk

I arkivmagasinene på KUBEN i Arendal oppbevares millioner av dokumenter. Menneskelige avtrykk i form av tekst, tegning, kart og foto. Hvert avtrykk har en opprinnelse, hvert avtrykk inngår i en større sammenheng og hvert avtrykk har en historie å fortelle. Samlet sett utgjør de en viktig del av Aust-Agders historie.

Denne nettsiden er laget med støtte fra Landslaget for lokal- og privatarkiv.

Siden våren 2014 har vi hver uke lagt ut et nytt avtrykk fra samlingene vi forvalter. Formålet er å dele noen av de kulturskattene KUBEN oppbevarer. Skulle du ønske å se nærmere på dokumentene, er de fleste arkivene på KUBEN tilgjengelig for publikum på vår lesesal.

På KUBEN finnes også utstillingen «Avtrykk – fra middelalderbrev til digital mørketid» som inviterer publikum med på en tidsreise fra middelalderen og frem til vår egen tid, og som i tillegg setter fokus på utfordringer knyttet til dagens digitale avtrykk.

Møterommet til fattigkommisjonen i Grimstad. Foto: Gerd Corrigan/KUBEN
Foto: Gerd Corrigan/KUBEN

Vi er en del av Aust-Agder museum og arkiv IKS, sammen med Setesdalsmuseet og Grimstad bys museer.