Sportsquiz

OL i Pyeongchang i Sør-Korea er godt igang der også Aust-Agder er representert med flere deltagere. Aust-Agder har en innholdsrik historie også når det gjelder idrett, men hvor mye kan du om Aust-Agders idrettshistorie?

Test dine kunnskaper i Avtrykk sin Sportsquiz.

Kommentarfelt