Orientering av forretningsfører Olav Dahl 21.11.1960 s. 1

Kommentarfelt