Offisermessen i Akureyri på Island i 1942

Offisermessen i Akureyri på Island i 1942

Offiserene tilhørte skiløperkompaniet som var utdannet i Dumfries i Skottland, og var et kompani i den norske hæren under navnet Det norske kompani, Island.

Kommentarfelt