Peter Olsen Ugland sin håndskrevne navigasjonsbok 1809 bakside

Kommentarfelt