Peter Olsen Ugland sin håndskrevne navigasjonsbok 1809 s. 3

Kommentarfelt