Peter Olsen Ugland sin håndskrevne navigasjonsbok 1809 s. 8

Kommentarfelt