Om Avtrykk

Vel bevart, godt fortalt!

I arkivmagasinene på KUBEN i Arendal oppbevares millioner av dokumenter. Menneskelige avtrykk i form av tekst, tegning, kart og foto. Hvert avtrykk har en opprinnelse, hvert avtrykk inngår i en større sammenheng og hvert avtrykk har en historie å fortelle. Samlet sett utgjør de en viktig del av Agders historie.

Denne nettsiden er laget med støtte fra Landslaget for lokal- og privatarkiv.

Siden våren 2014 har vi hver uke lagt ut et nytt avtrykk fra samlingene vi forvalter. Formålet er å dele noen av de kulturskattene KUBEN oppbevarer. Skulle du ønske å se nærmere på dokumentene, er de fleste arkivene på KUBEN tilgjengelig for publikum på vår lesesal.

Redaktør: Gaute Christian Molaug, arkivar og formidler ved Aust-Agder museum og arkiv IKS.

Besøk gjerne våre andre nettsider for mer god kulturhistorisk formidling.

gjenstand.no – En blogg som viser frem mangfoldet av gjenstander og historier som finnes i gjenstandssamlingene på KUBEN.

oselia.no – En kulturhistorisk matblogg basert på oppskriftene til Oselia Osuldsen som i perioden ca. 1870-1885 var tjenestepike og etter hvert husjomfru hos familien Samuel Eyde i Arendal.

Vi er en del av Aust-Agder museum og arkiv IKS, sammen med Setesdalsmuseet og Grimstad bys museer.