Quiz om dokumentarven

Norges dokumentarv er den norske delen av UNESCOs Memory of the World-register.
Registeret ble opprettet i 2012 og omfatter om lag 100 innførsler, deriblant flere ikoniske kilder til norsk historie.

Hvor mye kan du om Norges viktigste dokumenter?

Lykke til!