Digitalisering Arendals Diskusjonsforening

Arkivet etter Arendals Diskusjonsforening

I 1910 fikk kvinner allmenn stemmerett ved kommunevalg. Tre år senere kunne kvinnene også stemme ved Stortingsvalg. Kampen om likestilling var imidlertid langt fra over. 26. april 1911 ble det etablert en ny forening i Arendal. Foreningen var forbeholdt kvinner over 18 år, og fikk navnet Arendals Diskusjonsforening. Formålet til foreningen skulle blant annet være å «opta aktuelle spørsmaal til diskusjon» samt «søke utviklet logisk tænkning og selvstendighet i meninger». Hva foreningen ellers skulle drive med, kan du lese i foreningens første møteprotokoll.

På Digitalarkivet ligger nå hele arkivet etter Arendals Diskusjonsforening. Arkivet strekker seg fra foreningens oppstart i 1911 og frem til avviklingen i 1976. Arkivet inneholder blant annet møtebøker, korrespondanse og klipparkiv.

Møtebok 1911-1921
Journal 1921-1970
Journal 1970-1976
Korrespondanse 1947-1968
Korrespondanse 1969-1976
Diverse artikler og korrespondanse
Diverse artikler, korrespondanse og årsskrifter
Regnskapsbok 1924-1952
Regnskapsbok 1952-1976
Kvitteringer 1964-1966
Bilag 1961-1970

Møtebok til Arendals Diskusjonsforening

Om Arendals Diskusjonsforening

Arendals Diskusjonsforening ble stiftet 26. april 1911. Bakgrunnen for opprettelsen var at Arendals Led av Landskvinnestemmeretsforeningen ble besluttet nedlagt på generalforsamlingen den 31. mars 1911. Dr. Hanna Jæger Jensen ble foreningens første formann. Foreningen ble nedlagt 22. april 1976, grunnet manglende oppslutning.

Om arkivet på KUBEN

Arkivet er en del av samlingen kalt PA-1059, Samling av foreningsarkiv. A-Å og inneholder blant annet flere møtebøker og regnskap. Arkivet strekker seg fra foreningens oppstart i 1911 og frem til avviklingen i 1976. Arkivet er registrert på arkivportalen.no.

Smakebiter fra arkivet

Arendals Diskusjonsforening og kvinnenes kamp for å bli hørt

Digitalisering av arkiv på KUBEN

KUBEN oppbevarer flere tusen meter med papirarkiver og foto. På KUBENs lesesal kan dette materialet gjøres tilgjengelig. For å øke tilgjengeligheten til materialet, arbeider KUBEN med å digitalisere deler av arkivsamlingene. Digitaliserte papirarkiver legges ut på Digitalarkivet, mens digitaliserte foto legges ut på Agderbilder.

Digitalisering på KUBEN: Foto: Gerd Corrigan
Digitalisering på KUBEN: Foto: Gerd Corrigan

Kommentarfelt