Barndommens avtrykk

Hvordan var det å være barn i gamle dager? Det er spørsmålet utstillingen Barndom skal prøve å gi svar på. Utstillingen er en basisutstilling og er planlagt å åpne i slutten av februar 2015 på KUBEN i Arendal. I forbindelse med produksjon av en kulturhistorisk utstilling, vil en ofte samle inn gjenstander, bøker og arkiv. Dette er et stilleben malt av et barn på 1960-tallet. (Arkivref: PA-2567, Barnetegninger, Samling).

Utstillingen handler om barndom på 1900-tallet og skal vise tre tiår sett med barns øyne. Det er 1990-tallet som er foreldregenerasjonens barndomstiår, 1960-tallet da besteforeldrene var barn, og 1910-tallet som er ”gamle dager” for alle. Det er flere gjennomgående temaer i utstillingen, deriblant fødsel og død, kosthold og helse, arbeid, skole og fritid, samt ”i nyhetene”. Målgruppen for utstillingen er barn mellom 3 og 12 år.

Mye av dokumentasjonen som er hentet inn i forbindelse med utarbeidelsen av utstillingen er innlemmet i arkivet etter Utstillingen Barndom eller skilt ut som egne arkiv. Arkivmaterialet består blant annet av fotografier, tegninger, intervjuer med informanter og lignende. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt