Film er best på Evje kino

I august 1963 var det to storfilmer som stod på plakaten på Evje kommunale kino. Den norske militærkomedien ”Operasjon Løvsprett” var nok spesielt populær blant rekruttene på Evjemoen militærleir. Men selv om ”Operasjon Løvsprett” på landsbasis ble en norsk publikumssuksess, var det likevel ”Ben Hur” som trakk flest besøkende til Evje kino. Ikke så rart kanskje, filmen hadde vunnet hele 11 Oscar blant annet for beste film. I følge kassaboka til Evje kino spilte den inn over dobbelt så mye som sin norske filmkonkurrent. (Arkivref. KA0937, Evje og Hornnes kommune, Evje kino, R2, L0009).

Evje kommunale kino ble startet på begynnelsen av 1920-tallet. Kommunen var i begynnelsen skeptisk til driften, men for å holde kostnadene nede ble driften basert på frivillig arbeid. Unge gutter arbeidet mot å se filmene gratis. Etter krigen ble kinoen rustet opp med nye fremvisere og ny vestibyle. Moderniseringen ble fullfinansiert med inntektene fra kinodriften. Etterkrigstiden var Evje kinos gyldne periode og driften gikk med overskudd frem til 1978. Da dalte interessen for kino. Tv og video hadde mye av skylden.

Arkivet etter Evje kommunale kino befinner seg på KUBEN i Arendal. Arkivet omfatter møtebøker, saksarkiv, regnskapsbøker, tegninger og diverse. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt