Finlandshjelpens innsamling i Gjerstad

Vinteren 1940 mottok norske kommuner et opprop fra Foreningen Norden om å bidra til den humanitære aksjonen «Nordens landsinnsamling for Finland». Landet var under angrep og gavmilde gjersdøler ønsker å hjelpe sine nordiske naboer i nød.

Vinterkrigen

Den 30. november 1939 hadde Finland blitt angrepet av sin mektige nabo i øst, Sovjetunionen. Bakgrunnen for angrepet skyldtes at Finland ville ikke akseptere å avgi land til Stalin og det kommunistiske regime i Sovjetunionen. I avisene kunne man lese at finske byer ble bombet daglig og at det ble utkjempet harde kamper flere steder langs den finsk-sovjetiske grensen.

Godt hjulpet av en hard vinter klarte finnene å holde invasjonsstyrkene i sjakk. Men krigen førte til at mange finner måtte flykte på grunn av konflikten, som fikk navnet «Vinterkrigen». De finske soldatene forsvarte seg heroisk mot overmakten, og deres motstandskamp fikk stor sympati og medfølelse i de andre nordiske landene. Mange ville hjelpe.

Strikket Finlandshetter og geværvanter

Innsamlingsaksjonen som ble omtalt som «Finlandshjelpen» skulle skaffe landet «hjelpemidler av alle slags i dets nuværende kamp for sin eksistens». Over hele landet ble det samlet inn ryggsekker, klær, matvarer og penger. Det ble dessuten strikket et stort antall finlandshetter og geværvanter til de finske soldatene.

Gavmilde i gjersdøler

Også i Gjerstad var gavmildheten stor for en nordisk nabo i nød. Formannskapet sørget for innsamling av brukte ryggsekker og organiserte pengeinnsamlingen lokalt i Gjerstad. Det ble solgt brevmerker og samlet inn penger fra privatpersoner, lag og foreninger. Blant bidragsyterne var Sunde kristelige ungdomsforening som forærte hele kollekten fra juletrefesten på 82,85 kr til Finlandshjelpen.

3. klasse ved Løite skule ville også støtte opp om en god sak. Klassen droppet den planlagte skoleturen og gav skolekassa på 25,04 kroner. Til sammen bidro gavmilde gjersdøler med over 1900 kroner til Foreningen Nordens store innsamlingsaksjon for Finland.

Nordisk solidaritet

Foreningen Norden ble stiftet 1919 i Danmark, Norge og Sverige. Senere har det blitt etablert søsterorganisasjoner i Finland, Island, Grønland, Færøyene og Åland. Foreningen er en ideell og partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon som har til formål å styrke og utvikle et folkelig nordisk samarbeid. Foreningen har siden grunnleggelsen formidlet kjennskap til nordisk kultur, språk og samfunn, men har også vært en pådriver for fredelige forhold mellom de nordiske land.

Under Vinterkrigen samlet den norske foreningen sammen med flere landsorganisasjoner inn 2,4 millioner kroner, samt klær, sanitetsutstyr, redskaper og varer for 600.000 kroner. Innsamlingene fortsatte selv etter at krigen var over den 13. mars 1940. Det humanitære behovet var fortsatt stort.

Fra fred til ny krig

I fredsforhandlingene måtte Finland avstå store landområder til Sovjetunionen og over 400.000 mennesker måtte forlate hjemmene sine og flytte. Den norske innsamlingen stoppet imidlertid brått den 9. april 1940, da Norge ble invadert av Nazi-Tyskland. Da var det fremdeles en del midler som ikke var oversendt Finland. I en overenskomst med Foreningen Norden og Finsk Folkehjelp ble det besluttet at dette kunne brukes på hjelpearbeidet i de krigsødelagte distriktene i Norge.

I arkivet på KUBEN

Arkivmateriale knyttet til landsinnsamling for Finland i Gjerstad befinner seg på KUBEN i Arendal. Arkivmaterialet ligger i arkivet etter Gjerstad formannskap. Det omfatter brevmerker, innsamlingslister, appellbrev og oppropsbrev fra Foreningen Norden, takkebrev samt bankbok fra Gjerstad sparebank. På KUBEN finnes også arkiv fra Foreningen Norden avdeling Arendal fra perioden 1949-2001. Dette arkivet omfatter bl.a. møtebøker, korrespondanse og årsberetninger. Både arkivet etter Gjerstad formannskap og Foreningen Norden, avdeling Arendal er registret på arkivportalen.no og er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Yngve Schulstad Kristensen arkivar,
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kommentarfelt