Harald Juell i Etiopia

Harald Juell på mineraljakt i Afrikas keiserrike

I oktober 1929 fikk Harald Juell permisjon fra sin stilling som sekretær i det norske utenriksdepartementet. De neste årene skulle han arbeide for franske gruveselskaper i Etiopia. Det skulle bli et opphold den senere ambassadøren fra Arendal ikke kom til å glemme.

Harald Juell ble født i Arendal 17. mars 1894. Foreldrene var revisor Christian Fredrik Juell (1858 – 1922) og Mathilde Fredrikke Augusta Høyer (1866 – 1937). Etter å ha gjennomført handelsgym i Oslo i 1912, reiste den unge Juell til Frankrike for flere studier innen handel. 20 år gammel ble Juell engasjert som sekretær ved den norske ambassaden i Alger i Nord-Afrika. Her arbeidet han i årene mellom 1914 og 1916, før han igjen studerte videre. I 1922 fikk Juell jobb i Utenriksdepartementet. Her ble han til 1929. Fra Oslo gikk turen til Afrikas myteomspunne keiserrike.

Afrikas kristne keiserrike

I følge legenden var det Melenik 1., sønn av kong Salomo og dronningen av Saba, som etablerte riket for mer enn 3 000 år siden. Forskningen tilsier imidlertid at det var arabiske innvandrere som la grunnlaget for riksdannelsen, og at keiser Ezana gjorde kristendommen til statsreligion rundt år 350.

Mot slutten av 1800-tallet ble størsteparten av det afrikanske kontinent lagt under europeiske koloniherrer. Europeerne kom også til Etiopia, ofte omtalt som Abessinia, men keiserdømmet var et av få områder som ikke ble kolonisert. Italienske styrker forsøkte flere ganger å trenge inn i landet. Ved hjelp av våpen fra andre europeiske stormakter, ble forsøkene slått tilbake.

I samme periode forsøkte keiseren å modernisere samfunnet. I 1887 ble Addis Abeba grunnlagt som landets nye hovedstad og i 1894 ble en felles valuta innført. Videre ble det gitt konsesjoner for bygging av jernbaner, telegraflinjer og ikke minst til utvinning av kull og mineraler. Mineraler var også det som skulle føre Juell til Etiopia.

Addis Abeba 1931

I arbeid for franske gruveselskap

Juells oppdrag i Etiopia var å drifte tre franske gruveselskaper samt et bryggeri som var under oppføring. 29. november 1929 steg Juell om bord i det franske skipet «Sphinx» som lå til kai i Marseille. Ti dager senere ankom Juell Djibuti i Fransk Somaliland. Derfra gikk turen med jernbane til Addis Abeba der Juell ble innkvartert i et av byens beste hus.

Harald Juell og en av hans tjenere utenfor sitt hjem i Addis Abeba

I sitt arbeid kom Juell i kontakt med flere av keiserdømmets øvrighetspersoner. Det var keiserdømmet som gav ut konsesjoner til gruvedrift. Keiserdømmet hadde også eierinteresser i selskapene Juell skulle administrere. I Etiopia møtte Juell en svært annerledes verden.

En av dem Juell måtte forhandle med var sjeik Hodjili al Hassan. Sjeiken var guvernør i den vestlige provinsen Benishangul. I et brev datert 30. januar 1930 beskriver Juell den aldrende guvernøren. «Han hersker over det guldrike Beni Shangoul, der faraonerne hentet sit guld, vistnok også Kong Salomons miner. Han sa selv i aften at han var 102 aar gammel. Han vil ikke bile, men bruker mulddyr. Det er visst seks millioner slaver han har og noget slikt som 300 hustruer og hans Dynasti skal være over 1000 aar gammelt.»

Harald Juell under forhandlinger med sjeiken Hodjili al Hassan 1929/1930

Utrusting av karavaner

En annen av Juell sine gjøremål, var å utruste ekspedisjoner som skulle lete etter mineraler. I et land som Etiopia var det en krevende oppgave. Selv om det gikk jernbane fra kysten til hovedstaden, var det mangel på både jernbaner og veier i Etiopia.

Kamelkaravane under ekspedisjonen Madji 1931

Fra sitt hus ble karavaner utrustet med folk, dyr, proviant, maskiner, redskaper, våpen, ammunisjon og post. Videre kom det karavaner i retur med syke folk og dyr, post og ikke minst mineraler som var blitt gravd ut.

Undersøkelser av jordprøver i teltleir

Selskapene Juell arbeidet for lette blant annet etter gull og platina. Mineralrikdommen viste seg etter hvert og være langt mindre enn forventet. Juell skulle imidlertid bli rik på opplevelser.

Kroning av keiser Haile Selassi

Da Juell ankom Etiopia i desember 1929, var det keiserinne Zauditu som var landets herskerinne. Året etter gikk hun bort. Hennes sønn tok da over troen. Som ny keiser tok han navnet Haile Selassi. Selve kroningen fant sted 2. november 1930 og Juell var selvsagt til stede.

Prominente gjester er ankommet jernbanestasjonen i Addis Abeba 1930

Flere prominente utenlandske gjester ankom jernbanestasjonen i Addis Abeba, og den nye keiseren kom dem personlig i møte med sin spesialbygde Rolls Royce. I syv dager ble det avholdt flere fester med militærparader, hesteløp, utflukter og gallamiddager.

Keiser Haile Selassi i sin Rolls Royce

Keiser Haile Selassi ønsket å fortsette moderniseringen av Etiopia. Balansegangen mellom stormaktene var imidlertid vanskelig. På begynnelsen av 1930-tallet var Italia igjen på offensiven. I 1935 ble Etiopia invadert av italienske styrker. Haile Selassi måtte rømme til Storbritannia. Der befant også Juell seg.

Fra gruvedrift til diplomat i krigstid

Etter tre år i Etiopia vendte Juell hjem til Norge. Her gikk han tilbake til Utenriksdepartementet. De neste årene kom Juell til å fungere som sekretær for en norsk delagasjon i London. Delegasjonens oppgave var å forhandle om en handelsavtale med Storbritannia. Juells arbeid i Etiopia var imidlertid ikke glemt. Av den etiopiske keiser ble Juell utnevnt til kommandør av den etiopiske stjerneordenen.

Mens Juell tjenestegjorde i London brøt den andre verdenskrig ut (1939 – 1945). 9. april 1940 ble Norge angrepet av Nazi-Tyskland. For Juell innebar det 5 år med diplomatisk arbeid under en norsk regjering i eksil. For keiser Haile Selassi ble krigen en mulighet til å vende hjem.

Våren 1941 ble de italienske okkupantene i Etiopia beseiret ved hjelp av britiske og allierte styrker. 5. mai 1941 kunne dermed keiseren vende tilbake til sitt hjemland.

Avtrykk etter Harald Juell i Etiopia

På KUBEN i Arendal oppbevares flere dokumenter knyttet til Harald Juell sitt opphold i Etiopia i årene mellom 1929 og 1932. Dokumentene er del av arkivet etter Juell kalt PA-1257b, Juell, Harald. Ambassadør. Dokumentene består blant annet av flere foto og brev. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal. Se flere digitaliserte foto fra KUBEN på agderbilder.no.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv PA-1257b, Juell, Harald. Ambassadør II 4., XXXII, XXXIV, XXXV
Juell, Harald: Etiopia. tre år i Haile Selassis rike. Oslo 1935
Aftenposten 16.06.1932
https://snl.no/Etiopias_historie besøkt 08.12.2021
https://no.wikipedia.org/wiki/Harald_Juell 08.12.2021

Kommentarfelt