Melaas

Melaas – mesterfotografene i Gjerstad

I 1889 etablerte Peder Berntsen Melaas seg som fotograf i Gjerstad. Noen tiår senere overtok sønnen Abraham forretningen. Som fotografer ble de viden kjent. Likevel måtte de begge også livnære seg på annet vis. Fotografyrket gav nemlig ikke nok inntekt til å brødfø en familie.

Peder Berntsen Melaas ble født i Gjerstad 23. august 1860. Han var sønn av Bernt Guttormsen Eftestøl og Kjersti Jensdatter. Bernt var sønn av den kjente rosemaleren Gutorm Persson Eftestøl og hadde gått i farens fotspor. Sammen med sin bror Jon, hadde han kommet til Gjerstad i slutten av 1840-årene for å male den nybygde kirken i bygda. Bernt slo seg ned og livnærte seg også som kirketjener og graver. Som eldre mann fikk han også interesse for fotografi. Det samme gjorde sønnen Peder.

Bernt Guttormsen Eftestøl med flere i kirken. Fotograf: P.B. Melaas

Til Finland for å lære

Da Peder Berntsen Melaas ønsket å bli fotograf, var fotografene en ung og liten yrkesgruppe. På 1880-tallet var det under 400 fotografer i Norge. En av dem var svensken Gustav Schönberg som hadde etablert seg som fotograf i Risør i 1878.

Som i mange andre praktiske yrker, gikk kunnskapen om fotografering fra mester til lærling. Hos Schönberg gikk Peder i lære, men han dro også utenlands. Etter et opphold i Finland kom han hjem ferdig utlært. I tillegg hadde han med seg fotoutstyr.

Peder Berntsen Melaas

Egen fotoforretning

Med base i Egddalen i Gjerstad startet Peder opp som fotograf i 1889. De neste årene skulle Peder tilby både portretter og landskapsbilder. Flere av bildene ble tatt i hjemlige trakter deriblant av Egeland Verk.

Egeland Verk rundt 1900. Fotograf: P.B. Melaas

Peder tok også bilder ved spesielle anledninger som bryllup. I 1891 satte han blant annet inn følgende annonse i avisen Folketanken: «De bestilte Fotografier af Brudefærden paa Bunæs i Holt kan afhentes hos Kjøbm. B. Nævestad, Tvedestrand. B.B. Melaas.»

Brudepar rundt 1900. Fotograf: P.B. Melaas

Fotografen i Gjerstad forsøkte også å tjene penger på tidligere norske «kjendiser». For 50 øre stykket, kunne en blant annet få en avfotografering av sogneprest Pharo med frue eller av matematikeren Niels Henrik Abel.

Nålevende storheter ble også avfotografert. I 1885 kjøpte skipsreder og forretningsmann Jacob Christian Wetlesen Prebensen Holmen gård i Gjerstad. Familien brukte gården som sommersted, og i 1897 var fotograf Melaas på plass for å fange reisefølget.

Christian Wetlesen Prebensen med følge 1897: Fotograf: P.M. Melaas

En fotografisk familie

Før Peder startet opp sin fotopraksis, giftet han seg med Ingeborg Abrahamsdotter. I 1890 fikk de sitt første barn som de døpte Bernt. To år senere ble datteren Elle født, og i 1894 kom også sønnen Abraham til verden. For Peder skulle også hans familie bli motiver han kunne fange ved fotografering.

Bernt og Abraham Melaas med hesten på Egddalen rundt 1900. Fotograf: P.B. Melaas

Peder var også opptatt av å avbilde daglige sysler. Han tok bilder av både huslige gjøremål og av fritidsaktiviteter.

Ingeborg og Elle ribber en storfugl rundt 1900. Fotograf: P.B. Melaas

Crockett i hagen rundt 1900. Fotograf: P.B. Melaas

Poståpner og fotograf

Peder var en dyktig fotograf. Likevel var ikke fotografyrket nok til å livnære familien. Som veldig mange andre fotografer rundt århundreskiftet, måtte også Peder ta seg annet arbeid ved siden av.

I 1910 ble han poståpner. Da telefonen kom til bygda, drev han også telefonsentralen. Peder ble imidlertid ingen gammel mann. 23. mars 1919 døde han. Funksjonene som poståpner og telefonsentral ble overtatt av hans datter. Fotografyrket skulle bli ført videre av sønnen Abraham.

Arven føres videre

Abraham Melaas ble født 27. mars 1894. Som sin far dro også han til utlandet for å gå i lære. For Abraham gikk imidlertid turen til København. Der skulle han utdanne seg til skredder. I 1914 startet han opp sitt eget skredderfirma, men etter noen få år slo også han inn på fotografyrket.

Abraham Melaas med sitt fotoapparat

Abraham gikk i lære hos sin far. Han gikk også på fagskolen i Trondheim. Da faren døde, overtok Abraham fotograffirmaet. Som sin far tok også Abraham ulike fotooppdrag.

Han fotograferte blant annet brobygging for Norges statsbaner, men Abraham tok også bilder av andre gjøremål.

Høsting av kål. Fotograf: Abraham Melaas

Heller ikke Abraham klarte å leve kun av fotografering. Under andre verdenskrig tok han opp igjen skredderyrket. Han var også kirkeverge som sin bestefar. I tillegg engasjerte han seg i foreningsarbeid.

I en årrekke var han formann i Gjerstad Håndverkerforening. Abraham engasjerte seg også i frivillig kirkelig arbeid, deriblant i søndagsskolen.

I 1954 ble fotograffirmaet lagt ned. Abraham døde i 20. mars 1980. Dermed var det slutt for Melaas-fotografene i Gjerstad. Flere av fotografiene deres lever imidlertid videre.

Melaas fotosamling på KUBEN

På KUBEN i Arendal er flere av Peder Berntsen Melaas og Abraham Melaas sine fotografier trygt bevart. Samlingen er navngitt PA-2779, Melaas fotosamling. Fotografiene består av 221 glassplater og negativer, og dekker perioden fra oppstarten i 1889 og frem til nedleggelsen i 1954. Arkivet er registrert på arkivportalen.no. Samlingen er digitalisert og tilgjengelig på nett. Se flere digitaliserte foto fra KUBEN på agderbilder.no.

Skrevet av Gaute Christian Molaug, arkivar og formidler ved Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv PA-2779, Melaas fotosamling
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer. 1980
Erlandsen, Roger: Pas nu paa. Nu tar jeg fra Hullet. 2000
Kveim, Torleif: Gjerstad. av bygdesoga. 1. 1962
Prydz, Victor. Norges Håndverkere. 2. 1938
«Glimt frå lokalhistoria» ved Gjerstad Historielag i Aust-Agder Blad 16.03.2000, 17.10.2000, 02.12.2006
Aust-Agder Blad 12.01.1952
Folketanken 14.11.1891
Nedenæs Amtstidende 10.06.1899, 03.09.1902, 10.08.1907
https://slektogdata.no/gravminner/grav/f5b91dc2-f03e-4d6b-a5b6-13b2ff375c79 besøkt 08.04.2022

Kommentarfelt