Valle Idrottslag – med von om eit godt idrottsår

«Med von om eit godt idrottsår 1984 for bygda og Valle IL.» Slik avslutter Torjus Uppstad referatet fra årsmøtet til Valle Idrottslag 29.11.1983. Det hadde vært et begivenhetsrikt år. Idrettslaget var involvert i flere idrettsgrener som langrenn, slalåm, hopp, friidrett, sykkel og fotball, og spesielt aktivitetene til fotballgruppa hadde ført til mer aktivitet i 1983 enn året før. I 1983 åpnet nemlig kommunens nye fotball- og friidrettsanlegg. I tillegg ble det senhøstes arrangert to turneringer i fotball. Det store diskusjonstemaet var imidlertid en mulig sammenslåing med nabolaget Hylestad Idrottslag. I årsmøtet til idrettslaget i nabobygda hadde de bestemt å ta spørsmålet opp til drøfting. Formann Torjus Uppstad i Valle Idrottslag var imidlertid ikke spesielt positiv til en sammenslåing. I lokalavisa Setesdølen 18. februar samme år uttalte han, at om lagene skulle slås sammen, måtte det skje ved «at laget i Hylestad visnar vekk, medan laget i Valle blomstrar opp.» En annen utfordring for Valle Idrottslag var økonomien. Året 1983 ble beskrevet som en økonomisk vanskelig tid og kommunens driftstilskudd på 6 500 kroner var idrettslaget «uhyre misfornøgd» med. Det var derfor kanskje ikke så rart at formannen i referatet fra årsmøtet oppfordret medlemmene til å kjøpe den nylagde årskalenderen for 1984. Kalenderen var idrettslagets første spesiallagde kalender. Den ble trykt i 300 eksemplarer og inneholdt 13 idrettsbilder av landskap og aktive medlemmer. (Arkivref: PA-2318, Aust-Agder idrettskrets 3 E1 L0022).

Valle Idrottslag ble stiftet 19. august 1923 og en av initiativtakerne Tarald Nomeland ble lagets første formann. Idrett på snø var et naturlig utgangspunkt, men foreningen satset også på friidrett og svømming. På 1930-tallet var Gjermund Nomeland en av klubbens mest profilerte medlemmer. Både i langrenn og kombinert gjorde han det sterkt i flere kretsmesterskap og renn. På 1950-tallet hadde Bjørn Åkre overtatt. Både som junior og senior gjorde han det godt i hopp, kombinert og langrenn. Laget ellers slet imidlertid i denne perioden. Bygda hadde kun 1000 innbyggere, og mange unge reiste vekk for utdannelse og jobb. Det var også utfordrende å dra til andre steder for å konkurrere. Avstandene var lange og det kostet å reise ut for å konkurrere. 31. mai 1953 fikk Valle Idrottslag også en konkurrent. Da ble nemlig Hylestad Idrottslag stiftet i nabobygda. Idrettslagene konkurrerte imidlertid ikke bare i idrett og om medlemmer. I 1976 ble skirennet Sesilåmi arrangert for første gang, og Valle Idrottslag var med å arrangere. I 1980 ønsket Hylestad Idrottslag også å være med som medarrangør. Valle Idrottslag nektet, men måtte til slutt akseptere at det konkurrerende idrettslaget ble med fra og med 1981. Selv om det også på 1980-tallet var utforende å drive idrettslag i ei lita bygd, ble antall idrettsgrener utvidet. I 1981 etablerte Valle Idrottslag en sykkelgruppe, og dette ble Aust-Agders fjerde sykkelgruppe som ble innmeldt i Norges Cykleforbund. Det ble også satset på fotball og turmarsjer, og i 1986 kunne om lag 250 aktive medlemmer delta i mange ulike idrettsgrener. På 1990-tallet fikk Valle Idrottslag også en egen klatregruppe. I 2003 fylte Valle Idrottslag 80 år, mens Hylestad Idrottslag fylte 60 år. Dette året ble idrettslagene også slått sammen og fikk navnet Valle IL. I 2017 hadde laget aktive grupper innen ski, friidrett, sykling, barneidrett, fotball, håndball, klatring og gang- og turmarsj og rundt 450 registrerte medlemmer.

Valle Idrottslag sin årskalender for 1984 er del av arkivet etter Aust-Agder idrettskrets og oppbevares på KUBEN i Arendal. I dette arkivet finnes flere saksmapper knyttet til Valle Idrottslag og Hylestad Idrottslag. Saksmappene inneholder blant annet årsmeldinger, vedtekter, planer, korrespondanse og søknader Dokumentene strekker seg hovedsakelig fra 1970 og frem til 2006. Idrettskretsens arkiv inneholder for øvrig arkiv etter mange idrettsforeninger fra Aust-Agder og inneholder møteprotokoller, medlemsfortegnelser, journaler, regnskap, korrespondanse, saksdokumenter, søknader, kurs, rapporter, trykksaker, årsmeldinger og lignende. Hele arkivet strekker seg fra 1919 og frem til 2012. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kommentarfelt