Hovedtegning av 90 fots motorfartøy Ameta 03.07.1917 blå

«Ameta» – fiskeskøyta fra Risør som endte i forlis og anklager om forsikringssvindel

Våren 1926 ble «Ameta» utrustet for fiske i polare strøk. Skøyta skulle være med på en større fangstekspedisjon til Grønland. Utsiktene til fortjeneste var god. For «Ameta» skulle imidlertid ekspedisjonen ende med tragedie og anklager om svindelforsøk.

«Ameta» ble bygget ved Holmens Verft i Risør i 1918. Det tradisjonsrike verftet hadde slått seg opp på bygging av seilskuter. På begynnelsen av 1900-tallet gikk seilskutetiden mot slutten. Holmens Verft gikk derfor over til reparasjonsvirksomhet og bygging av mindre fartøy. I 1918 var det stor aktivitet ved verftet. I alt fire såkalte motorkuttere var under bygging. «Ameta» var en av dem.

Holmen i Risør ca. 1890 -1910. Bark Lauget ved kai
Holmen i Risør ca. 1890 -1910. Bark Lauget ved kai

Fiskeskøyta «Ameta»

«Ameta» var drøye 90 fot lang og laget av tre. Båten ble tegnet av Ola Andreas Waldal og bestilt av J. A Iversen i Trondheim.

Hovedtegning av 90 fots motorfartøy Ola Andreas Waldal 26.04.1917 blå

I løpet av de neste årene hadde «Ameta» flere eiere. I 1926 var det E. Baldersheim A/S som eide henne. Selskapet var drevet av Engvald Baldersheim og våren 1926 ønsket han å utruste en større fiskeekspedisjon til havområdet rundt Grønland.

På fiske ved Grønland

Til ekspedisjonen var det kjøpt inn et større dampskip med moderne fryseri om bord. Skipet het «Helder» og ekspedisjonen kom til å bære moderskipets navn. Videre kom ekspedisjonen til å bestå av 24 mindre fiskefartøyer. Et av dem var «Ameta».

«Ameta» skulle fungere som rekognoseringsfartøy. Fartøyets hovedoppgave skulle være å finne fangstfelt med torsk og kveite. 25. juni 1926 forlot «Ameta» Ålesund og satte kurs nordover. Denne turen skulle vise seg å bli skjebnesvanger.

Forfulgt av ulykker

Etter flere uker med fiske, kunne «Helder-ekspedisjonen» i slutten av august melde om god fangst. Om bord i fryseskipet «Helder» skulle det anslagsvis være 700 tonn med kveite. I tillegg hadde flere trålere levert flere tonn med fisk til engelske havner. Men ikke alt gikk som planlagt.

Mandag 6. september 1926 ble «Ameta» utsatt for en ulykke. Den 63 år gamle fiskeren John Amundsen Dokken fra Ålesund ble slått over bord. Det øvrige mannskapet fikk etter hvert tak i ham, men det var for sent. Amundsen var druknet. Dagen etter kjørte «Ameta» inn til Holstenborg på vestkysten av Grønland der den omkomne fiskeren ble gravlagt. I Holstenborg krevde mannskapet også å få «Ameta» undersøkt. Fiskeskøyta var nemlig i dårligere stand enn forventet.

Et dårlig skip

Allerede tidlig i ekspedisjonen klagde mannskapet over en dårlig båt. Skøyta lakk og 15. august 1926 fikk det en skade på roret. «Ameta» var innom Holstenborg for å utbedre feilene, men ute på fangstfeltene oppdaget mannskapet at problemene vedvarte. Da skøyta igjen dro inn til Holstenborg i starten av september, ønsket mannskapet en grundig inspeksjon.

Ror og rorbeslag på motorfartøy Ameta 08.05.1918 blå

Etter besiktigelsen ble det konkludert at «Ameta» ikke var sjødyktig. Skipet hadde også for store skader til at det kunne repareres på stedet. Mens resten av «Helder-ekspedisjonen» dro hjemover mot Norge, ble «Ameta» derfor liggende.

For å unngå at fiskeskøyta måtte overvintre på Grønland, sendte forsikringsselskapet en bergingsekspedisjon fra Norge. Da forsikringsselskapets båt ankom Grønland, fant de imidlertid et skip i adskillig bedre stand enn forventet. Etter noen lette reparasjoner skulle skipet være sjødyktig. Forsikringsselskapet bestemte videre at skipet skulle taues til Island der resten av reparasjonene kunne utføres. Denne turen skulle bli «Ameta» sin siste.

Forlis og anklager om svindel

Med «Ameta» på slep startet ferden over til Island. Under slepet blåste det opp til kraftig storm, og slepetrossen røk. Mannskapet ble reddet, men skøyta gikk det verre med. Etter å ha drevet med været en stund, ble «Ameta» satt på land ved vestkysten av Island. Her ble den senere solgt som vrak. Skøyta fra Risør endte dermed sine dager på dramatisk vis. Men historien om «Ameta» var ikke over.

«Ameta» med utstyr og last var forsikret for over 150 000 kroner. Dette ønsket E. Baldersheim A/S å få utbetalt. Forsikringsselskapet avviste kravet. De mente «Ameta» slettes ikke hadde vært i så dårlig stand, og at rederiet selv var å laste. Det ble også spekulert i om det hele var et forsøk på en forsikringssvindel.

Den såkalte «Ameta-affæren» kom til å pågå i flere år, men i 1929 falt avgjørelsen. I sjøretten ble forsikringsselskapet dømt til å betale i overkant av 100 000 kroner.

«Ameta» på KUBEN

På KUBEN i Arendal oppbevares byggetegningene av «Ameta». Tegningene er en del av arkivet etter Holmens Verft, PA-1201, Holmens verft. Arkivet har forskjellige dokumenter fra virksomheten til verftet, som regnskap, arbeidsoversikter og kalkyler. Arkivet inneholder også dokumenter knyttet fartøy som tegninger, spesifikasjoner, kontrakter og foto. Arkivmaterialet strekker seg fra 1917 og frem til 1970. I et gårdsarkiv kalt PA-2937, Rød Gård i Søndeled finnes også tegninger av Waldals 90 fots motorfartøy. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivene inneholder. Arkivene er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Mia Tørlen og Guro Jubal, studenter ved UiA under praksisuke på KUBEN

Kilder:
Arkiv PA-1201, Holmens verft 6.3
Arkiv PA-2937, Rød Gård i Søndeled E02 L0002

Bergen Arbeiderblad 01.10.1929
Fiskeren 19.01.1927
Haugesunds Dagblad 23.08.1926
Nasjonalbladet 26.05.1926
Nedenæs Amtstidende 14.02.1919
Norsk Kundgjørelsestidende 29.01.1926
Morgenavisen 26.12.1926
Møre Social-Demokrat 26.06.1926
Søndmørsposten 09.09.1926
https://no.wikipedia.org/wiki/Holmens_Verft
https://digitaltmuseum.no/021176789907/ameta-1918
https://www.risorholmen.no/historikk
http://www.skipet.no/skip/skipsforlis/forlislister-1906-1939/1926-forlis

Kommentarfelt