Holmens Verft på jakt etter millionkontrakt i Pakistan

I januar 1960 dro verksmester Finn Juell ved Holmens Verft i Risør til Karachi i Pakistan. Bakgrunnen var en henvendelse fra Norges Eksportråd om mulig bygging av reketrålere for eksport til Pakistan. Den pakistanske regjering hadde gitt lisens for import av inntil 12 slike fartøy og en kontrakt om bygging kunne innebære millionbeløp. Juells tur til Pakistan ble åpenbart en suksess, for på vårparten samme år ble det underskrevet kontrakt om bygging av en reketråler for selskapet Aqua Industries i Pakistan. Tråleren skulle bli den første av ny type fartøy konstruert ved verftet i Risør. Motoren var plassert helt fremme i fartøyet for å gi bedre plass til fisket og i konstruksjonen var det generelt lagt særlig vekt på at dekket skulle være en god arbeidsplass for fiskerne. Tråleren målte drøye 20 meter, den ble utstyrt med en hovedmaskin på 120 hk og prislappen var på £ 30 000. I henhold til kontrakten skulle også erfarne norske fiskere bli med fartøyet til Karachi for å bistå det lokale mannskapet med vedlikehold og opptrening i bruk av maskin og utstyr. 8. desember 1960 var skipet klar for sjøsetting. Reketråleren fikk navnet Al Kaukab, trolig inspirert av det arabiske navnet på Nordstjernen eller Polarstjernen, og i januar 1961 var den klar for å dra sørover. Første del av turen gikk til Bremen i Tyskland. Reketråleren gikk for egen maskin med fem besetningsmedlemmer fra Risør. I den tyske havnebyen ble tråleren lastet om bord i et større lastefartøy som skulle ta den med videre sørover. Noen millionkontrakt for Holmens Verft i Pakistan ble det imidlertid ingenting av. Al Kaukab ble den eneste reketråleren verftet fikk solgt til det asiatiske landet. Verftet manglet likevel ikke oppdrag, og det neste skipet som ble bygget var en bilferje som ble solgt til Sogn og Fjordane. (Arkivref: PA-1201, Holmens verft Bygg 92).

Holmens Skibs Værft ble etablert på Badskjærholmen i Risør i 1794. Første eier var jernverkseier, reder og eidsvollsmann Henrik Carstensen. I godt og vel 100 år ble det bygget seilskuter ved verftet, men da seilskutetiden gikk mot slutten, måtte verftet se etter andre muligheter. I 1916 overtok Holmens Verft A/S verftsvirksomheten på Holmen. Selskapets formål var reparasjoner av skip, bygging av mindre stål- og treskip, fiskefartøy og lektere, samt bygging og reparasjoner av maskiner. Selskapet hadde flere eiere, deriblant ingeniør Niels Røer Juell som ble selskapets direktør. I 1922 var selskapet truet av konkurs, og året etter ble Holmens Verft tvangssolgt fra Agdesidens Bank til direktør Juell. Han drev verftet frem til 1954, da sønnene Leif Juell og Finn Juell overtok. I 1964 leverte verftet passasjerferjen M/F Vierland II. Dette var Holmens Verft A/S sitt 96. bygg og det ble også verftets siste skip. Etter 1964 konsentrerte verftet seg om skipsreparasjoner. I 1968 gikk Finn Juell ut av firmaet, og kun to år etter, i 1970, gikk verftet konkurs. Holmen ble overtatt av Wisbech-Refsum fra Drammen. Drammensfirmaet ønsket å modernisere virksomheten og plassbehov førte til at den gamle bygningsmassen, deriblant den gamle Klokkebua, ble fjernet og en ny industrihall så dagens lys. I 1988 etablerte Lindstøl skips- og båtbyggeri seg på Holmen. Dette verftet hadde tradisjoner tilbake til 1870, men da verftet på Lindstøl brant ned i 1988, valgte eieren Einar Lindstøl å flytte virksomheten. I 2003 ble også dette verftet avviklet. I løpet av 2000-tallet ble industri byttet ut med blant annet kulturelle innslag som ulike konserter og utstillinger. Samtidig ble det utarbeidet store utbyggingsplaner for Holmen. Planene var kontroversielle, men i 2018 kunne de første leilighetene i en ny planlagt bydel på Holmen legges ut for salg.

Dokumentene knyttet til reketråleren Al Kaukab er en del av arkivet etter Holmens Verft og oppbevares i dag på KUBEN i Arendal. Arkivet omfatter forskjellige dokumenter fra verftets virksomhet som regnskap, arbeidsoversikter og kalkyler. Videre inneholder arkivet dokumenter knyttet til hvert enkelt fartøy som tegninger, spesifikasjoner, kontrakter og foto. Arkivet strekker seg fra 1917 og frem til 1970. På KUBEN oppbevares også arkivet etter Holmens Værfts Compani. Arkivet er en del av arkivet etter Thomas Juell og dekker perioden 1897-1914. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva begge disse arkivene inneholder. Arkivene er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kommentarfelt