«Arendal Port and Town» – da britene kartla Arendal krigsåret 1944

I starten av 2. verdenskrig ble en ny britisk etterretningsorganisasjon etablert. Inter-Services Topographic Department (ISTD) hadde som oppgave å produsere etterretningsrapporter som kunne brukes i utenlandske militæroperasjoner. I løpet av krigen ble flere byer kartlagt. En av byene var Arendal.

I juni 1944 ferdigstilte ISTD en rapport over Arendal havn og by. Rapporten inneholdt beskrivelser, kart og foto av blant annet sjømerker, ankringssteder, kaier, industrianlegg og mulige landsettingssteder for menn og utstyr. Formålet med rapporten var å gi de allierte oppdatert topografisk informasjon til bruk i krigsinnsatsen. Mangel på oppdatert informasjon kunne nemlig få fatale konsekvenser.

Den feilslåtte gjenerobringen

9. april 1940 ble flere norske byer innatt av tyske styrker. I sør fikk tyskerne raskt kontroll. Lenger nord møtte de mer motstand.

Tyske krigsskip ved Langbrygga i Arendal 1940. Foto: Leif Ødegaard
Tyske krigsskip ved Langbrygga i Arendal 1940. Foto: Leif Ødegaard

Få dager etter den tyske invasjonen startet, satte de allierte i land styrker ved blant annet Narvik. Narvik var utskipningshavn for svensk jernmalm. Jernmalm kunne brukes i krigsindustrien og byen var dermed svært viktig for de krigførende parter. Det var derfor ikke så rart at nettopp Narvik var en av byene de allierte ønsket å gjenerobre.

Etter flere uker med harde kamper, ble Narvik gjenerobret av norske og allierte styrker 28. mai 1940. Gjenerobringen ble imidlertid kortvarig. I mai 1940 hadde tyskerne også gått til angrep på Frankrike. Den tyske offensiven på kontinentet førte til at de allierte så seg nødt til å trekke sine styrker ut av Norge. 10. juni 1940 kapitulerte de siste kjempende norske styrkene i Norge.

Det feilslåtte allierte gjenerobringsforsøket, førte til at tyskerne kunne gjøre Norge om til et festningsverk. Det førte også til at britene måtte tenke nytt i forhold til etterretning.

Veisperring i Strandgaten i Arendal 1940-45
Veisperring i Strandgaten i Arendal 1940-45

Mangelfull etterretning

Under det allierte forsøket på å ta tilbake deler av Norge, ble det klart at de militære avdelingene manglet grunnleggende informasjon om områdene de skulle bevege seg inn i. Britiske flyvere hadde blant annet brukt turistkart fra 1912 når de planla sine bombetokt.

Mangelfull topografisk informasjon kunne i verste fall føre til at bomber ble sluppet på helt feil sted, og at en satte i land tropper på steder som var ufremkommelige.

I tillegg viste det seg at hær og marine satt med ulik informasjon. Dette gjorde det spesielt vanskelig å samkjøre militære operasjoner der flere forsvarsgrener var involvert. For britene var løsningen en ny etterretningsorganisasjon.

Inter-Services Topographic Department

De negative erfaringene fra militæroperasjonene i Norge våren 1940, førte til dannelsen av en ny organisasjon. I oktober 1940 ble Inter-Services Topographic Department (ISTD) etablert i Oxford. Organisasjonen skulle betjene både hær og marine, og den ble lagt under Royal Navy.

Formålet med organisasjonen var å samle inn topografisk informasjon til bruk under militære operasjoner i utlandet. Kart, foto og beskrivelser ble samlet i rapporter. Rapportene ble hemmeligstemplet, og kun forsvaret skulle ha tilgang til dem.

De neste årene skulle ISTD produsere mange rapporter. I Norge ble flere norske byer kartlagt.  Blant de som hadde bruk for ISTD sine rapporter om Norge, var en norsk skvadron med base i Skottland.

333 Norwegian Squadron

Etter den tyske okkupasjonen av Norge, var det mange nordmenn som flyktet til Storbritannia for å fortsette kampen mot Nazi-Tyskland. Flere norske militæravdelinger innen hær, marine og flyvåpen ble etablert.

8. februar 1942 ble den såkalte «Norwegian Detachment Woodhaven» etablert i Skottland. Avdelingen kom etter oppstarten til å besitte fire sjøfly av typen Catalina. I tiden fremover ble flåten utvidet, og 10. mai 1943 fikk den betegnelsen «333 Norwegian Squadron».

De norske flyenes operasjonsområde var Nordsjøen og Norskehavet. De deltok blant annet i konvoibeskyttelse og ubåtjakt. Flere fly gjennomførte også spesialoppdrag. Oppdrag som gikk ut på å frakte personell til og fra Norge. Da var det viktig å god etterretning.

Britisk etterretningsrapport Arendal Port and Town ISTD 1944

Godt sted for landsetting av menn og utstyr

Rapporten over Arendal havn og by ble ferdigstilt i juni 1944. Den inneholdt detaljert informasjon om blant annet topografi, sjømerker, havneforhold, industri, lagerfasiliteter og infrastruktur. Rapporten inneholdt også vurderinger av landsetting av menn og utstyr.

Britisk etterretningsrapport Arendal Port and Town ISTD 1944 kartinnlegg

Arendal ble vurdert som en god landsettingsplass. Flere steder var det enkelt å komme til med mindre fartøy for landsetting av både menn og utstyr. I tillegg lå mange av disse stedene nærme det lokale veinettet.

Britisk etterretningsrapport Arendal Port and Town ISTD 1944 s. 63

Da rapporten om Arendal ble skrevet i 1944, hadde krigslykken for Nazi-Tyskland snudd. Både i øst og i sør ble de tyske styrkene presset tilbake. I vest planla de allierte en større invasjon. For å lure tyskerne ble det lagt planer for blant annet en invasjon av Norge. 6. juni 1944 gikk imidlertid en stor alliert invasjonsstyrke i land i Normandie i Frankrike.

Noen alliert invasjon av Sør-Norge ble det aldri noe av. Natt til 7. mai 1945 kapitulerte Tyskland. Et par dager senere overga de tyske styrkene i Norge seg uten kamp.

Rapportene som under krigen ble utarbeidet av ISTD kom under flere allierte militæroperasjoner til å spille en avgjørende rolle. Flere av rapportene finnes i dag på The National Archives i Storbritannia. Der ligger også rapporten om Arendal, men et eksemplar har funnet veien til KUBEN i Arendal.

Fra loppemarked til KUBEN

Agderpostens egen Marit Elisabeth Andersen fant nemlig rapporten om Arendal på et loppemarked. Hvordan den havnet der er usikkert. Rapporten er imidlertid stemplet «333 Norwegian Squadron» og trolig har den vært en del av den norske skvadronens etterretning. Om den noen gang er blitt brukt under en militæroperasjon er usikkert.

Det som er sikkert, er at rapportens videre reise gikk til KUBEN. På KUBEN er rapporten registrert som et eget arkiv kalt PA-3083, Inter-Services Topographic Department. Arkivet er registrert på arkivportalen.no, og rapporten er digitalisert og tilgjengelig på digitalarkivet.no.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv: PA-3083, Inter-Services Topographic Department
Werner-Hansen, Georg: På vingene for Norge : historien om 333 (Norwegian) Squadron’s kamp 1947
https://www.britannica.com/event/World-War-II/The-invasion-of-Norway besøkt 30.03.2023
https://en.wikipedia.org/wiki/Inter-Services_Topographic_Department besøkt 30.03.2023
https://snl.no/D-dagen besøkt 30.03.2023
https://snl.no/Norge_under_andre_verdenskrig besøkt 20.03.2023

Kommentarfelt