Arendal rådhus – et av landets mest monumentale byggverk

Den 23. april 1942 fikk arkitektene Ugland & Thorne i oppdrag å lage oppmålingstegninger av rådhuset i Arendal. Byingeniøren hadde tidligere bedt eiere av store bygg om å skaffe seg korrekte tegninger av byggene sine og dette gjaldt ikke minst for det store og ærverdige rådhuset. Tegningene var viktige i forhold til drift og vedlikehold, men de kunne også bli viktige i en ombygging eller i verste fall en oppbygging. Skulle byggene bli utsatt for en alvorlig ulykke, ville tegningene være svært viktig dokumentasjon, og risikoen for ulykker hadde økt dramatisk de siste årene.

Den andre verdenskrig raste, Norge var okkupert av Nazi-Tyskland og det var ikke usannsynlig at krigshandlingene ville kunne ramme Arendals bebyggelse. Ugland & Thorne foretok en nøyaktig oppmåling av både fasader og interiør, og leverte tegningene til Arendal kommune. En kopi av tegningene ble også sendt til Riksantikvaren som skrøt av både bygningen og ikke minst tiltaket for å sikre dokumentasjon av det. Til rådmannen i Arendal skrev han 26. oktober 1942: «Det er overordentlig fortjenstfullt at De har latt måle dette mektige trehus, et av landets, på grunn av storleiken, mest monumentale byggverk. Tiltaket viser en forståelse for våre bygningshistoriske kulturverdier som er meget oppmuntrende

Arendal gamle rådhus, også ofte omtalt som Kallevigs pallé eller Kallevigsgården, ble bygget i 1812-1813 og innviet i 1815. Eier var skipsreder og kjøpmann Morten Michael Kallevig (1772-1827) og arkitekt var den kongelige danske byggeinspektøren og arkitekten Peder Krogh Bonsach Jessen. Bygget var opprinnelig tenkt bygget i mur, men Kallevig ønsket å bruke trevirke og da det stod ferdig var det landets høyeste trehus og nest største trebygning.

Da Kallevig døde i 1827 overtok hans kone Kitty bygningen. Hun solgte den i 1844 til Arendal kommune som frem til 2004 brukte bygningen som rådhus. Huset ble i 1924 fredet. I 2019 ble bygget blant annet brukt av Arendal Eiendom, Arendal kulturskole og Arendal revisjonsdistrikt.

Oppmålingstegningene av rådhuset fra 1942 er en del av Stadsingeniøren i Arendal sitt tegningsarkiv og oppbevares i dag på KUBEN i Arendal. I dette arkivet finnes også en serie med diverse tegninger av Arendal rådhus som strekker seg fra 1914 til 1970. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder
Arkiv KA0906-772o, Arendal kommune, Stadsingeniøren/Teknisk etat, Kart- og tegningsarkiv T02 L0007
Arkiv KA0906-PK-I, Arendal kommune, Katalog I 01 L0791 (1.9.5)
https://no.wikipedia.org/wiki/Arendal_gamle_rådhus
https://kulturminnesok.no

 

 

Kommentarfelt