Brann i Arendals Kinematograf 24.07.1908

Arendals første kino – populær og brannfarlig underholdning

Fredag 24. juli 1908 oppstod en dramatisk brann på Torvet i Arendal. I Arendals Kinematograf slo flammene ut gjennom dører og vinduer. Brannvesenet kom raskt. De fikk kontroll på brannen, og heldigvis gikk ingen liv tapt. Arendal hadde imidlertid mistet sin første faste kino. Likevel var det ingen kinokrise i byen. Arendal hadde nemlig i 1908 hele tre kinoer.

Første gang Arendals innbyggere kunne se levende bilder på lerret, skal ha vært i form av omreisende kinoer. En av dem var Grand Kinematograf Co. fra Kristiania som 20. oktober 1906 reklamerte for filmvisning i lokalet til avholdsforeningen i Arendal. På programmet stod blant annet «Det spanske Kongebryllup med det skrækkelige Bombe-Attentat». I desember samme år fikk Arendal også sin første faste kino.

Torvet i Arendal rundt 1900
Torvet i Arendal rundt 1900

Gripende og spennende scener

21. desember 1906 kunne både Agderposten og Vestlandske Tidende melde at Arendal hadde fått sin egen faste kino. Kinoen bar navnet Arendals Kinematograf og holdt hus i Dr. Ravns hus på Torvet. Ifølge Agderposten var kinolokalet «stort og udmerket indredet, i alle hendseender 1ste Klasses.»

Dagen etter skulle kinoen ha sin første forestilling. Arendals Kinematograf reklamerte med et «glimrende Program» bestående av blant annet «gribende og spændende Scener fra den franske Revolution» og «Verdens største Sentationsbegivenhed».

Notis for Arendals Kinematograf i Agderposten 21.12.1906
Notis for Arendals Kinematograf i Agderposten 21.12.1906

Filmvisningen foregikk alle dager fra klokken 18:00 til 22:00 samt lørdager og søndager fra klokken 17:00 til 22:00. Hver film varte rundt 30 minutter, og mellom hver forestilling var det en pause på syv minutter. Prisen var 25 øre for voksne og 10 øre for barn. Bak etableringen stod Olaf Marius Bye. En trønder som senere fikk tilnavnet «kinokongen».

Kinokongen

Olaf Marius Bye ble født i Trondheim i 1884, men flyttet som barn til Kristiania. I hovedstaden gikk han i lære for å bli håndverker. Året 1904 skulle imidlertid karrieren ta en ny vending.

I en av gårdene i Stortingsgaten fikk han se en kinematograf for første gang. Filmapparatet ble kjørt av Joseph Francke som Bye kjente fra før. Francke tilbød Bye jobb som kinomaskinist. Det takket Bye ja til, men ikke lenge etter steg den unge kinomaskinisten i gradene.

Kinematografen var en forholdsvis ny oppfinnelse, og Bye så forretningsmuligheter i å vise levende bilder for allmuen. Våren 1905 ble han bestyrer for kinoen «Olympia» i Stortingsgaten. Høsten samme år dro han til Bergen for å bestyre «Bergens Kinematograf».

I Bergen etablerte han flere kinoer. Det samme gjorde han i Ålesund. Året etter kom han til Sørlandet. Her etablerte han kinoer i Kristiansand, Grimstad, Tvedestrand og ikke minst i Arendal.

I Arendal etablerte han først Arendals Kinematograf. Ikke lenge etter åpnet han også Grand Kinematograf i Torvgaten i samme by.

Notis for Grand Kinematograf i Agderposten 01.06.1907
Notis for Grand Kinematograf i Agderposten 01.06.1907

I en alder av 23 år drev han dermed en rekke kinoer og hadde rundt 40 ansatte. Han var imidlertid ikke den eneste som fattet interesse for å etablere kinoer.

Norges første kinobygning

I 1907 åpnet det som regnes som Norges første kinobygg. Kinoen bar navnet Biografen og var bygd i Havnegaten i Arendal. Inntil da hadde kinoene blitt etablert i allerede eksisterende lokaler. Biografen var imidlertid bygd for kinodrift. Bak etableringen stod en tidligere sjømann ved navn Carl Bugge Hanssen.

Carl Bugge Hanssen ble født i Arendal 20. oktober 1872. Han dro tidlig til sjøs og gikk gradene til han ble kaptein. Senere drev han som kullhandler, men han så også muligheter i filmfremvisning.

I Havnegaten fikk han bygd sitt kinolokale. Kinoen hadde rundt 90 sitteplasser og var klar til åpning mot slutten av 1907.

Biografen i Havnegaten i Arendal før den ble revet. Foto: Sørlandske Tidende
Biografen i Havnegaten i Arendal før den ble revet. Foto: Sørlandske Tidende

I midten av desember reklamerte Biografen med et «1ste Klasses Program». «Norske Virkelighedsbilleder» ble fremhevet som en «Specialitet».

Notis for AS Biografen i Tiden 07.12.1907
Notis for AS Biografen i Tiden 07.12.1907

Hanssen understreket også sin tilknytning til Arendal i sine reklamer. «Ved at besøge denne Forretning, hvori kun indenbys er interessert, stötter man sin egen By

I 1908 var det altså tre kinoer i drift i Arendal. For den ene skulle det bli en dramatisk avslutning.

Brann i Arendals Kinematograf 24.07.1908

En dramatisk kinobrann

Fredag 24. juli 1908 rundt klokken 12:00 drev Arendals Kinematograf og testet nye filmruller som skulle vises senere. Under prøvekjøringen eksploderte plutselig filmapparatet. Ilden slo ut gjennom dører og vinduer.

Brannvesenet kom raskt, og i løpet av kun fem minutter var brannen under kontroll. Ingen mennesker ble meldt skadet i brannen, men kinolokalet var ødelagt. Dermed var det slutt på Arendals første faste kino. På KUBEN i Arendal finner en imidlertid avtrykk som forteller om kinoens dramatiske historie.

Brann i Arendals Kinematograf 24.07.1908

Arkivet på KUBEN

I fotosamlingen kalt PA-2405, Stedsbildesamlingen finner en to foto fra brannen i Arendals Kinematograf 24. juli 1908. Samlingen består for øvrig av 6 990 stedsbilder ordnet i 149 mapper med motiv fra Arendal og omegn. Samlingen inneholder originalfoto, postkort, trykte bilder og avisklipp. Arkivet er registrert på arkivportalen.no og flere av bildene er digitalt tilgjengelig på agderbilder.no.

Skrevet av Gaute Christian Molaug, arkivar og formidler ved Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv PA-2405, Stedsbildesamlingen, PA-2421, Sørlandske Tidende
Sjeggestad, Per: Kino i byen vår. 1968
Agderposten 20.10.1906, 21.12.1906, 01.06.1907, 25.10.1907, 23.11.1907
Nedenæs Amtstidende 25.07.1908
Norsk Kundgjørelsestidende 12.05.1909
Tiden 07.12.1907, 28.07.1908
Tvedestrand og Omegns Avis 28.07.1908

Kommentarfelt