Arendals første varemesse

På sensommeren og høsten er det ofte tid for varemesser. Ulike vareprodusenter som kommer sammen for å selge sine produkter og knytte kontakter, ofte i kombinasjon med en konsert eller et tivoli. Arendal har også hatt sine varemesser, og Arendal Handelsstands Forening har arrangert flere av dem. Dette bildet er fra Arendals første varemesse, som ble arrangert i 1936 på Idrettsplassen, og er tatt av fotograf Jacobsen. (Arkivref: PA-2305, Arendal Handelsstands forening. U1).

16. juni 1868 ble Arendal Handelsstands Forening stiftet. Formålet var å ivareta næringslivets interesser i Arendal sentrum, samt å fremme forståelsen for næringslivets funksjoner i samfunnet. Joseph Hammer var foreningens første formann. Det var særlig tre saker som skapte engasjement i forenings første periode. Det var Bankvesenet, Tollbodens plassering, og Arendals tilknytning til jernbanens og jernbanestasjonens plassering. Foreningen fikk sitt eget hus i Peder Thomassonsgate 10. i 1930.

Arkivet etter foreningen befinner seg på KUBEN i Arendal og spenner seg fra stiftelsesåret og frem til 1948. Arkivet utgjør om lag 0,2 hyllemeter og omfatter bl.a. medlemsregister, bygningstegninger av Handelsstandens hus, fotografier fra utflukter, samt en utklippsbok fra 1936, da foreningen var arrangør for Arendals aller første varemesse. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet etter Arendal Handelsstands forening inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt