Geitepatruljens saga

Når en forening først skulle lage en møtebok i tre, er det kanskje ikke så unaturlig at det var en speidergruppe som gjorde det. Dette bildet er av møteboken til 1. Tromøy speidergruppe. Speidergruppen brukte møteboken i årene mellom 1951 og 1967, og kalte den for Geitepatruljens saga. (Arkivref: PA-2368, Tromøy speidergruppe A01).

Speiderbevegelsen har lange tradisjoner. Den første speiderleiren i verden ble arrangert i England i 1907. De første speiderleirene gav inspirasjon til å starte speidertropper i ulike land, også i Norge. Arendals første speidergruppe ble stiftet i 1910 og sies å være Norges eldste eksisterende speidergruppe. Også i kommunene rundt Arendal ble det stiftet speidergrupper, og i 1932 ble 1. Tromøy speidergruppe grunnlagt.

Arkivet etter speidergruppen er oppbevart på KUBEN i Arendal. Det spenner seg fra årene 1945-1967. I tillegg til møteboken, inneholder arkivet også bilag, tegninger og lignende. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet etter Tromøy speidergruppe inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt