Arendals landemerke – rive eller bevare?

10. november 1954 ble Arendal Kokk- og Stuertskole innviet på Fløyheia i Arendal. Skolen ble bygget i tre byggetrinn. Det første ble ferdigstilt i 1954 og det siste i 1960. Skolens fremtredende form på toppen av Fløyheia gjorde den etter hvert til et kjent landemerke for Arendal by. Skolen ble tegnet av det arendalsbaserte arkitektfirmaet Ugland & Thorne, og her ser en av deres skisser fra forprosjektet. (Arkivref: PA-2388, Ugland & Thorne, T02, Tegninger)

Ugland & Thorne har røtter tilbake til 1931, da Ketil Ugland etablerte arkitektkontor i Arendal. I 1937 lot han funkisstilen prege innseilingen til Arendal, da badesenteret på Knubben i Galtesund ble realisert. I 1941 slo Ketil seg sammen med Hans Paasche Thorne, og sammen kom de til å sette sitt preg på Arendal og flere andre sørlandsbyer. Statens hus i Arendal ble oppført i 1961 og Ugland & Thornes siste store prosjekt på 1960-tallet var Caledonien hotell i Kristiansand, som stod ferdig i 1969. De fortsatte imidlertid på 1970-tallet og tegnet blant annet Kristiansand teater, som stod ferdig i 1976. Alle disse byggene regnes som monumentale bygg, men flere av dem er truet av et ønske om modernisering. Fremtiden er usikker for både Statens hus og Agder teater, og noen bygg er allerede revet. Aust-Agder Museets bygg på Langsæ fra 1964 ble i 2012 revet for å gi plass til det mer moderne KUBEN.

Arkivet etter arkitektene Ugland & Thorne befinner seg i dag på KUBEN i Arendal. Arkivet inneholder tegningsregister, korrespondanse vedrørende byggeprosjekter og arkitekttegninger. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt