Seminaristen 18.10.1871 1. utgave

Arne Garborg – seminaristen på Holt som ble avismann i Risør og Tvedestrand

Arne Garborg er nok best kjent som en av Norges store forfattere, men i 1872 bodde han i Tvedestrand der han blant annet grunnla Tvedestrandsposten. Garborgs karriere som avismann startet imidlertid året før, da han i Risør etablerte skolebladet Seminaristen.

Arne Garborg ble født på gården Time på Jæren 25. januar 1851. Garborg var odelsgutt, men valgte å reise bort for å utdanne seg til lærer. I 1868 startet han på Holt lærerseminar ved Tvedestrand. Tvedestrand var på den tiden en rik by preget av trelasthandel og skipsfart, og sammen med sine medstudenter kunne Garborg dra på konserter og flere andre tilstelninger. Under studiene skulle imidlertid den unge Garborg også oppleve noen av sine mørkeste stunder.

I 1869 solgte faren familiegården og ble preget av tungsinn. Året etter tok han sitt eget liv. Garborg som hadde valgt bort gården mot farens vilje, følte skyld i farens ulykkelige skjebne. Likevel fortsatte han karrieren som skolemann og i 1870 fikk han seg jobb som lærer ved Grundesund i Søndeled. Garborgs lærerkarriere skulle imidlertid bli kort. Etter kun et år sa han opp lærerjobben. Garborg ønsket heller å bruke tid på det han egentlig likte, nemlig å skrive.

Mens Garborg studerte på Holt, hadde han blant annet skrevet på et blad han kalte for Seminaristen. Fri fra lærerjobben var tiden nå inne for å gjøre bladskrivingen til sin levevei. Seminaristen skulle være en avis for lærere, men Garborg ønsket ikke at den skulle være som de andre lærerbladene. I 1870-årene fantes det allerede flere aviser for lærere, men ifølge Garborg var de for opptatt av skolen.

Onsdag 18. oktober 1871 var det klart for første nummer av Seminaristen. Avisen ble trykket av J.G. Fryxells Bogtrykkeri i Risør og telte i alt 8 sider. For Garborg var det viktig at avisen skilte seg ut, og allerede på første side gjorde Garborg det klart hva det nye bladet skulle stå for.

«Den tid er nu længst forbi, da skole-mesteren hermetisk lukkede sig inde i sin skolesue og forresten lod al verden gå sin gang. Han er nu blevet en folkets og livets mand, der vil deltage og stille sig i forhold til bevægelserne på de forskellige felter

Seminaristen 18.10.1871 1. utgave s. 1

Formålet med Seminaristen skulle være å gi lærerstanden bedre innsikt i sin egen samtid ved å ha fokus på det folkelige, kirkelige, litterære og politiske liv, og ikke kun inneholde stoff rundt pedagogiske spørsmål. Avisens liv i Risør skulle imidlertid bli kortvarig.

Etter en måned flyttet Garborg hjem til sin mor og avisen flyttet etter. Samtidig endret avisen navn til «Lærer-standens avis». Grunnen var at flere lærere skal ha utrykt misnøye med navnet Seminaristen. Høsten 1872 var Garborg igjen på flyttefot, og denne gangen gikk turen til Tvedestrand.

Tvedestrand rundt 1890

I den sørlandske kystbyen levde lærerbladet videre, men Garborg hadde ambisjoner om flere aviser. I oktober 1872 så Tvedestrandsposten dagens lys med Garborg som redaktør. Garborgs rolle som avismann i Tvedestrand ble imidlertid kortvarig. Allerede i februar 1873 flyttet Garborg inn til hovedstaden. Samme år gav han ut sin første bok, «Smaa-stubber af Alf Buestreng», og begynte dermed på det som skulle bli en lang og omfangsrik forfatterkarriere.

Garborgs flytting til Christiania skulle bli starten på slutten for Lærer-standens avis. Mens Tvedestrandsposten var kommet for å bli, la Garborgs lærerblad inn årene 27. juli 1873. På KUBEN i Arendal finnes imidlertid flere utgaver av Seminaristen og Lærer-standens avis. Samlingen er registrert som PA-2963 – Lærer-standens avis. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva samlingen inneholder. Avisene er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug, arkivar og formidler ved Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN.

Kilder:
Arkiv PA-2963, Lærer-standens avis X01 L0001
Arkiv PA-2412, Landskaps- og stedsbilder fra Aust-Agder L10.012
Obrestad, Tor: Arne Garborg Ein biografi. Oslo 1991
Åmlid, Ånund: Arne Garborg Svein og mester Oslo 1938
Fædrelandet 12.07.1871, 13.12.1871
Dagbladet 18.10.1872
https://snl.no/Arne_Garborg besøkt 25.01.2021
https://spesial.w.uib.no/?page_id=1354 besøkt 25.01.2021

Kommentarfelt