Austegder stod bak brutalisme i Kristiansand

I september 1976 åpnet Kristiansand teater (senere omdøpt Agder teater) dørene og byens nye storstue var et faktum. Agderposten omtalte begivenheten på avisens første side, men gjorde det klart at det var «aust-egder som stod bak» det nye praktbygget. Det var nemlig arkitekt Hans Paasche Thorne, fra det arendalsbaserte arkitektkontoret Ugland & Thorne, som hadde tegnet bygget. Arkitektfirmaet hadde tegnet flere kjente bygg i Agder-regionen, bl.a. Sjømannskolen, Statens hus, Saga kino i Arendal og Agder teaters nabobygning, hotell Caledonien, i Kristiansand. Agder teater representerte den arkitektoniske brutalismen, som er tidstypisk for 1970-tallet. Brutalismen kjennetegnes ved rene, geometriske bygningsdeler og bruk av stål, glass og rå ubehandlet betong. Andre kjente eksempler i Norge er Regjeringskvartalet, Bergen Rådhus og Château Neuf i Oslo. Det mest iøynefallende med teateret var imidlertid det imponerende veggrelieffet. (Arkivref: PA-2388, Ugland & Thorne T02 L0035).

Det var kunstneren Henrik Finne som vært ansvarlig for utsmykningen av fasaden. Finne ble født i Stavanger i 1898, men bosatte seg i 1957 i Vrengen utenfor Arendal. Her bodde han til sin død i 1992. Finne var både maler, grafiker og billedhugger og blir regnet til den norske fargetresnittskolen på førti- og femtitallet. Finnes mursteinsmosaikk utenfor Agder teater er av de største kunstneriske utsmykningene som var skapt her til lands. I overkant av 150.000 murstein gikk med på den 340 kvadratmeter store veggen, som ble utført av murermester Gustav Henningsen og Erling Eriksen fra Fevik. Murerarbeidet skjedde under streng bevoktning av kunstneren selv. Finnes kunstverk var et markant innslag i bybildet i Kristiansand, men da Agder teater flyttet til byens nye storstue, nemlig teater- og konserthuset Kilden i 2012, gikk både bygget og kunstverket en uviss fremtid i møte. Den gamle bygningen stod tom og eieren, Kristiansand kommune, ønsket å selge den. En ny reguleringsplan åpnet for at fremtidige eiere kunne rive bygningen. En folkeaksjon for å bevare Agder teater ble igangsatt. De mente at teateret burde bli bevart, slik at både kunstverket og byggingen ble stående som et arkitektonisk eksempel fra vår nære fortid. Den massive folkeaksjonen vant til slutt frem og bygget med Finnes veggrelieff ble bevart. I istedenfor rivning ble bygget pusset opp og 1. september 2018 ble det gjenåpnet som kulturhus under navnet Teateret.

Arkitekttegningene av Agder teater oppbevares på KUBEN i Arendal. Tegningene inngår i arkivet etter arkitektfirmaet Ugland & Thorne. Arkivet inneholder tegningsregister, korrespondanse vedrørende byggeprosjekter og arkitekttegninger. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder og på flickr kan du se flere tegninger av Ugland & Thorne. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Yngve Schulstad Kristensen arkivar,
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kommentarfelt