Austegder stod bak brutalisme i Kristiansand

I 2018 ble tidligere Agder Teater i Kristiansand gjenåpnet. Teateret stod lenge i fare for å bli revet, men en folkeaksjon krevde at bygningen måtte bevares. Betongbygningen fra 1970-tallet var blitt en viktig del av byens historie.

Austegder stod bak

I begynnelsen av september 1976 åpnet Kristiansand teater (senere omdøpt Agder teater) dørene og byens nye storstue var et faktum, etter 10 års planlegging og to års bygging. Begivenheten var førstesidestoff i Agderposten, men avisa gjorde det samtidig klart at det var austegder som stod bak det nye praktbygget. Det var nemlig arkitekt Hans Paasche Thorne, fra arkitektkontoret Ugland & Thorne i Arendal, som hadde tegnet bygget.

Arkitektfirmaet hadde tegnet flere kjente bygg i Agder-regionen, bl.a. Sjømannsskolen, Statens hus og Saga kino i Arendal og Agder teaters nabobygning, hotell Caledonien, i Kristiansand. Det mest iøynefallende med Agder teater var imidlertid det imponerende veggrelieffet.

Et av Norges største kunstverk

Det var kunstneren Henrik Finne som var ansvarlig for utsmykningen av fasaden. Finne ble født i Stavanger i 1898, men bosatte seg i 1957 i Vrengen utenfor Arendal. Her bodde han til sin død i 1992. Finne var både maler, grafiker og billedhugger og blir regnet til den norske fargetresnittskolen på førti- og femtitallet.

Finnes mursteinsmosaikk utenfor Agder Teater var en av de største kunstneriske utsmykningene som var skapt her til lands. I overkant av 150.000 murstein gikk med til den 340 kvadratmeter store veggen. Brune, grå og gule murstein dannet et geometrisk tema av mørke figurer mot lys bakgrunn. Murerarbeidet ble utført av murerne Gustav Henningsen og Erling Eriksen fra Fevik, under streng bevoktning av kunstneren selv.

På åpningsdagen fortalte Finne til Agderposten at motivet var et musikalsk tema basert på fri geometri. I følge Finne bidro kunstverket til å realisere en gammel drøm om å lage et bilde som ikke ble gjemt bort, men som ville bli sett av tusenvis av mennesker som passerte teateret.

Planer om riving

Finnes kunstverk var et markant innslag i bybildet i Kristiansand, men da Agder teater i 2012 flyttet til byens nye storstue, teater- og konserthuset Kilden, gikk både bygget og kunstverket en uviss fremtid i møte. Den gamle bygningen stod tom og eieren, Kristiansand kommune, ønsket å selge den. En ny reguleringsplan åpnet for at fremtidige eiere kunne rive bygningen.

En folkeaksjon for å bevare Agder Teater ble igangsatt, og en av de fremste talspersonene for bevaring var austegden Gunvald Opstad. Forfatteren og kulturjournalisten fra Søndeled mente at teateret burde bli bevart, slik at både kunstverket og bygningen ble stående som et arkitektonisk eksempel fra vår nære fortid. Også lokale og nasjonale arkitekter krevde at teaterbygningen måtte bevares.

Leder for Norske arkitekters landsforbund, Kim Skaara, utalte til Fædrelandsvennen i 2014 at bygget var «et smykke for byen». Andre som gav støtte til bevaring var fylkeskonservatoren i Vest-Agder og Riksantikvaren som mente at bygget hadde betydelig kunst- og kulturminneverdi.

Brutalisme

Agder teater representerer den arkitektoniske brutalismen, som er tidstypisk for 1970-tallet. Brutalismen kjennetegnes ved rene, geometriske bygningsdeler og bruk av stål, glass og rå ubehandlet betong. Andre kjente eksempler i Norge er Regjeringskvartalet, Bergen Rådhus og Château Neuf i Oslo. Den massive folkeaksjonen vant til slutt frem og Kristiansand bystyre vedtok i 2015 at bygget med Finnes veggrelieff skulle bevares. Istedenfor riving ble bygget pusset opp og 1. september 2018 ble det gjenåpnet som kulturhus under navnet Teateret.

Agder teater i Kristiansand. Foto: Yngve Schulstad Kristensen

Arkitekttegningene er bevart

Arkitekttegningene av Agder teater oppbevares på KUBEN i Arendal. Tegningene inngår i arkivet etter arkitektfirmaet Ugland & Thorne. Arkivet inneholder tegningsregister, korrespondanse vedrørende byggeprosjekter og arkitekttegninger. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder og på flickr kan du se flere tegninger av Ugland & Thorne. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Yngve Schulstad Kristensen arkivar,
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv PA-2388, Ugland & Thorne T02 L0035

Kommentarfelt