Tegning av slepebåt ved Holmens Verft 26.09.1956 utsnitt

Båtene fra Risør som skulle frakte tømmer i Nigeria

I 1957 var det full aktivitet ved båtbyggeriene i Risør og Søndeled. Flere fritidsbåter, passasjerferjer og fiskebåter var under bygging. Holmens Verft i Risør hadde imidlertid fått et litt spesielt oppdrag. De skulle bygge to spesialtilpassede lektere og en taubåt. Fartøyene var bestilt av et av Norges største rederier, og de skulle brukes til å frakte tropisk tømmer i Afrika.

28. november 1956 ble det inngått kontrakt mellom Holmens Verft og Leif Höegh & Co. Innen juli 1957 skulle verftet levere to 33 meter lange motorlektere samt en 17 meter lang slepebåt. Samtlige fartøy var del av Leif Høeghs satsing på linjefart.

Kontrakt for bygging av slepebåt ved Holmens Verft 28.11.1956 s. 1

Leif Høegh (1896 – 1974) etablerte rederi i Oslo i 1927. Rederiet satset først på tankfart, men fra 1933 ble det også etablert fart med linjeskip. Linjeskipene gikk i faste ruter til regelmessige tider. På slutten av 1930-tallet hadde rederiet flere skip som gikk i linjefart mellom vestkysten av USA, Filipinene og India. Etter andre verdenskrig ble det også satset på linjefart andre steder.

Allerede under verdenskrigen ble planene lagt. I 1944 bestilte Leif Höegh & Co. fire nye skip i Sverige. Nazi-Tyskland så ut til å tape krigen, og Høegh ønsket å være godt forberedt når de tyske linjene forsvant. For Høegh var Vest-Afrika spesielt interessant.

Regionen bestod av britiske og franske kolonier. Den var rik på naturressurser og hadde en stor befolkning. Flere av linjerederiene som opererte i området led under tonnasjemangel som følge av krigen og den tyske Woermann Linie var midlertidig ute. Med flere nye skip til disposisjon, lå alt til rette for å etablere linjefart på det afrikanske kontinent.

For å få tilgang til franske havner, ble det inngått et samarbeid med Francois de Lubersac i Paris. Linjen ble lansert under navnet Ligne Norvege France Ouest-Afrique (NOFROA) og første skip avgikk fra Antwerpen med kurs for Vest-Afrika 3. november 1948.

Utover på 1950-tallet økte handelen på Vest-Afrika voldsomt. Til Afrika fraktet linjeskipene blant annet transformatorer, lastebiler, lokomotiver og jernbanevogner. Returlasten bestod ofte av tømmer fra tropisk skog, jordnøtter og kakaobønner. Havnefasilitetene i de afrikanske kystbyene var imidlertid ikke de beste.

Mangel på kaianlegg førte til at linjeskipene ofte måtte ligge utenfor havnebyene å bruke mindre båter for å losse og laste. Andre steder måtte de gå opp elvemunninger til primitive kaier. Alt dette tok tid. I tillegg var det økt risiko for skader på skip og last. Dette var også bakgrunnen for at Høegh i 1956 gikk til bestilling av to lektere og en taubåt ved Holmens Verft i Risør.

Tegning av slepebåt ved Holmens Verft 26.09.1956

De tre fartøyene ble bygget av stål og utstyrt med motorer som skulle yte mellom 150 og 180 hestekrefter. Lekterne fikk navnene «Niger Creek» og «Niger Delta», mens taubåten ble døpt «Niger Tug». Båtene var spesialbygd for frakt av tropisk tømmer. Planen var å sette dem inn i fart i Nigeria, men den planen gikk det heller dårlig med. Strømmen i Nigerdeltaet viste seg nemlig å være for sterk for de tre båtene. Lenger vest skulle imidlertid fartøyene fra Risør gjøre nytte for seg.

I havnebyen Monrovia i Liberia ble båtene satt inn som lektere. I flere år bidro de til å gjøre havneanløpene for linjeskipene mer effektive. I 1967 skjedde det noe dramatisk som igjen skulle føre dem tilbake til Nigeria.

I løpet av 1960- og 1970-tallet ble de fleste koloniene i Afrika selvstendige. I noen av de nyetablerte statene brøt det ut konflikter mellom de nye makthaverne. I 1966 ble Nigerias president avsatt gjennom et militærkupp og året etter brøt det ut borgerkrig i landet. Borgerkrigen påvirket handelsvirksomheten og mange skip ble liggende i månedsvis utenfor havnebyene i påvente av lossing og lasting. I denne situasjon skulle tilgang på to lektere og en taubåt vise seg å være verdifull.

I 1970 ble borgerkrigen avsluttet og på 1970-tallet ble lekterne solgt til Nigeria, mens taubåten etter hvert havnet i oljeindustrien.

På KUBEN i Arendal oppbevares en del av de tre båtenes historie. I arkivet etter Holmens Verft, PA-1201, Holmens verft, ligger blant annet tegninger, spesifikasjoner og kontrakter på fartøyene. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder
Arkiv PA-1201, Holmens verft Boks 13
Bakka, Dag Jr: Linjer rundt jorden. 2008
Høegh, Leif: I skipsfartens tjeneste. Oslo 1970
Drammens Tidende 13.02.1959
Fædrelandsvennen 12.12.1956
https://no.wikipedia.org/wiki/Leif_Høegh besøkt 28.06.2021
https://snl.no/Leif_Høegh_&_Co_AS besøkt 28.06.2021

Kommentarfelt