Bekjentgjørelse om rutetrafikk 7. april 1831 s. 1

Da dampskipene kom til Arendal

«Tobaksrygning tillades ikke i nogen av kahytterne, men kun paa Dækket … Ingen tillades at tale med Manden ved Roret. Ingen tillades at gaae ned i Machinrummet uden Chefens Tilladelse.» Dette var noen av reglene som møtte passasjerene som skulle med dampskip langs kysten av Sør-Norge i 1831. Kun fire år tidligere, i 1827, ble det første norske dampskipet D/S «Constitutionen» satt inn i rutetrafikk mellom Kristiansand og Christiania, og samme år begynte D/S «Prinds Carl» å gå mellom Norge, Danmark og Sverige. Turen fra Kristiansand til Christiania tok nærmere to døgn og reisetiden mellom Arendal og Kristiansand var på 5 til 7 timer avhengig av vær og vind. 25. mai 1827 ankom D/S «Constitutionen» Arendal for første gang som ruteskip. På Batteriet var en stor folkemengde samlet for å hilse skipet velkommen med salutter, jubelrop og ikke minst sang. Den kjente dikteren Conrad Nicolai Schwach hadde skrevet sang til skipets ære. Dette var imidlertid ikke første gang dampskip hadde besøkt byen. (Arkivref: PA-1934, Fartøysarkivet F L0076).

Verdens første dampskip i fraktfart var D/S «Clermont», som i 1807 begynte å trafikkere Hudsonelva. I de neste årene kom flere dampskip til å gå over korte havstrekninger, men i 1819 ønsket amerikaneren Moses Rogers å vise verden at dampskip også kunne forsere større hav. Drømmen var å etablere en dampskiprute mellom Amerika og Europa. Rogers konstruerte selv skipet som skulle gjøre drøm til virkelighet, og 22. mai 1819 la seildamperen S/S «Savannah» ut fra Savannah i USA og satte kurs for Liverpool. 20. juni 1819 nådde dampskipet den engelske kystbyen. Selv om turen var vellykket, innså Rogers at en dampskiprute over Atlanteren neppe ville gi store inntekter. Han forsøkte derfor å selge skipet, men dette skulle vise seg å være vanskeligere enn antatt. 22. august 1819 ankom skipet Stockholm. Den svenske kongen var interessert, men hadde ikke nok kontanter og tilbød en byttehandel i form av hamp og jern. For Rogers var ikke dette godt nok. Turen gikk videre til Russland, men heller ikke den russiske tsaren gav et godt nok tilbud. Til slutt gav Rogers opp og besluttet å ta skipet med tilbake til USA. På hjemturen møtte de imidlertid på dårlig vær. I Skagerrak fikk de motvind og fremdriften var minimal. Da været ikke så ut til å bedre seg, bestemte Rogers å ta skipet inn til nærmeste havn. 22. oktober 1819 ankret S/S «Savannah» opp ved Revesand utenfor Arendal. Arendal ble dermed den første norske byen som fikk besøk av et dampdrevet fartøy. Besøket skapte naturlig nok stor oppmerksomhet og i Christiansands Adresseavis kunne en noen dager senere lese: «En stor Deel af Arendals Indvaanere benyttede sig af denne Leilighed til nærmere at tage en saadan Indretning i Øiesyn, da vel neppe et lignende Skib nogensinde mere vil passere disse Kyster». I artikkelen «Hjuldampernes tid» skrevet av Egil Blomsø kan du lese mer om de første dampskipene som besøkte Arendal.

Reglene for dampskipspassasjerer i 1831 står i en «Bekjendtgjørelse» fra Den Kongelige Norske Regjerings Finants-, Handels- og Told-Departement. Bekjentgjørelsen er en del av en samling kalt Fartøysarkivet som oppbevares på KUBEN i Arendal. Samlingen består av ulike dokumenter knyttet til flere hundre fartøy med tilknytning til Aust-Agder. Dokumentene strekker seg fra rundt 1715 og frem til 1977. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv PA-1934, Fartøysarkivet F L0076
Blomsø, Egil: Hjuldampernes tid, Agderposten 18.10.2019

Kommentarfelt