Da hjemmefronten inntok Arendal 1945

Den 8. mai 1945 kapitulerte Tyskland. Etter fem år med okkupasjon var Norge endelig fritt igjen. I samarbeid med den norske eksilregjeringen i London hadde Hjemmefronten laget planer for overgangen fra krig til fred. Flere steder i Norge rykket væpnede styrker fra Hjemmestyrkene frem. Det skjedde også i Arendal.

Bevæpnet med håndvåpen inntok Hjemmestyrkene fylkeshovedstaden onsdag 9. mai. De begynte straks å ta kontroll over byens og fylkets administrasjon. Flere fremtredende nazister ble arrestert, deriblant fungerende ordfører i Arendal Carl Hansen. Det samme ble Hans Petersen, som hadde vært fylkesmann i Aust-Agder siden 1942. Aksjonen gikk raskt og den ble ledet av Wilhelm Tvedt-Gundersen som var leder av Arendalsavsnittet i Milorg.

Wilhelm Tvedt-Gundersen (1910-1982) ble født i Tvedestrand, men flyttet sammen med sin familie til Arendal i 1923. Etter middelskolen begynte han i apotekerlære, men skiftet kurs. Han tok revisorutdannelse og ble etterhvert politisekretær ved Arendal politikammer. Gundersen var også interessert i politikk og ble som 24-åring valgt inn i Arendal bystyre. I tillegg hadde han interesse for det sivile forsvaret og hadde fra 1937 til 1939 ansvar for det sivile luftvernet av byen.

Da Norge ble angrepet av Nazi-Tyskland i 1940, ble han tidlig med i motstandsbevegelsen. Ved et regiment i Telemark meldte Gundersen seg til krigstjeneste 11. april 1940. Da han hadde politimyndighet fikk han i oppdrag å dra tilbake til Arendal for å skaffe drivstoff, sprengstoff og en radiosender. Under dette arbeidet organiserte han også utsending av et flyveblad med informasjon til byens befolkning. Arbeidet skulle bli starten på mer organisert motstand og etablering av det som etter hvert ble hetende Arendalsgruppen.

Motstandsarbeidet var risikabelt og 28. august 1940 ble Gundersen arrestert av tyskerne. Etter tre dager med forhør slapp han fri, men neste gang var han ikke like heldig. 22. januar 1941 ble han arrestert påny og denne gangen ble han dømt for spionasje og sendt til Tyskland for å sone. Gundersen var en av mange nordmenn som ble sendt til tyske fengsel og fangeleirer. Mange døde, men Gundersen ble satt fri etter 1 år og 3 måneder, og sendt tilbake til Norge.

Vinteren 1943/44 fikk Gundersen i oppdrag å opprette en ny Milorggruppe i Arendal. Bakgrunnen var at den første gruppen ledet av major Arne Laudal var opprullet av tyskerne. Med Gundersen som leder opererte gruppen helt frem til krigens slutt, og i maidagene 1945 var oppdraget en fredelig maktovertagelse.

Allerede 5. mai 1945 hadde eksilregjeringen i London gitt Hjemmefrontens ledelse fullmakt til å opptre på deres vegne inntil statsrådene selv var tilbake på norsk jord. Samtidig som nazistene ble fjernet fra sine verv, ble såkalte «gode nordmenn» innsatt i styrende posisjoner. Det forelå detaljerte planer for innsettelse av personer som ledere i kommune-, fylkes,- og sentraladministrasjonen samt i en rekke etater som var blitt nazifisert.

I Aust-Agder ble høyesterettsadvokat Eilif Holmesland innsatt som midlertidig fylkesmann og doktor Niels Sødring Barth ble gjeninnsatt som Arendals ordfører. Maktovertagelsen ble møtt av en spontan begeistring blant byens innbyggere og ordfører Barth ble båret på gullstol til fylkeskontoret på Tyholmen.

Bildene fra maidagene i Arendal i 1945 er del av en samling kalt PA-2845, Arendalsbilder 1940-1945 og oppbevares på KUBEN i Arendal. Arkivet inneholder bilder fra Arendal under okkupasjonstiden (1940-1945) og frigjøringen i 1945. Bildene er digitalisert og tilgjengelig på agderbilder.no.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder
Frøstrup, Johan Christian: Krigsår Arendal i krig 1940-1945. Arendal 1998

Taraldsen, Kristen: Motstandspionérene. Arendalsgruppens vekst og fall. Arendal 1999
Agderposten 11.05.1945
https://no.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Tvedt-Gundersen besøkt 06.05.2020
https://www.norgeshistorie.no/andre-verdenskrig/1715-frigjoringen.html besøkt 06.05.2020

Kommentarfelt