Da krigen stod for døren

8. april 1940 ble det tyske troppetransportskipet «Rio de Janeiro» senket av en polsk ubåt utenfor Lillesand. Om lag 130 tyske soldater ble brakt inn til Lillesand, der de ble tatt imot og innkvartert. Få skjønte at de forliste soldatene var en del av den tyske invasjonsstyrken som skulle angripe Norge den påfølgende dagen. Byens politifullmektig, Nils Onsrud, ante imidlertid at noe var i anmarsj. I et notat til Fylkesmannen i Aust-Agder, datert 6. mai 1940, omtalte Onsrud den kaotiske situasjonen som rådet i Lillesand. Blant annet skrev han: Etter de opplysninger jeg med en gang fikk av sårede hersket det allerede den 8. ds. ikke tvil om at transportskipet var på vei til Norge og at krigen var for døren. (Arkivref: KA0926-PK. 1.6.16.f).

Nils Onsrud (1909-1975) anses som den første til å forutse det tyske angrepet på Norge 9. april 1940, men hans varsler til de militære myndigheter ble ikke hørt. Under krigen var han tilknyttet motstandsbevegelsen. Han ble arrestert i 1942 og senere overført til den tyske konsentrasjonsleiren Natzweiler. Etter krigen ble han politimester i Arendal. Denne stillingen hadde han frem til 1962. Senere ble han både Sivilforsvarsdirektør og sorenskriver i Kragerø.

Onsruds notat om den kaotiske situasjonen i Lillesand befinner seg på KUBEN i Arendal. Dokumentet ligger i arkivet etter Lillesand formannskap og bystyre. Her finnes også andre dokumenter og møtereferater som gir unikt innblikk i de kaotiske aprildagene i 1940. Arkivet er registrert på arkivportalen.no.

Deutsch:
Am 8. April 1940 wurde das deutsche Truppentransportschiff ”Rio de Janeiro” vor Lillesand von einem polnischen Uboot versenkt. Ungefähr 130 deutsche Soldaten wurden nach Lillesand gebracht, wo sie untergebracht wurden. Nur wenige Einwohner verstanden, dass diese Soldaten Teil eines Invasionsheeres waren, welches Norwegen am darauf folgenden Tag angreifen sollte. Lillesands Polizeibevollmächtigter, Nils Onsrud, ahnte aber schon, dass etwas im Anmarsch war. In einem Brief an den Bezirksamtmann für Aust-Agder vom 6. Mai 1940 beschrieb Onsrud die in Lillesand herrschende chaotische Situation. Unter anderem schrieb er: „Nach Informationen, die ich von Verletzten erhielt, bestand schon am 8. Mai kein Zweifel, dass dieses Transportschiff auf dem Weg nach Norwegen war und der Krieg bevorstand.“ Onsruds Brief ist Teil des Archives der Stadtverwaltung Lillesands, und wird im KUBEN in Arendal aufbewahrt.

 

 

Kommentarfelt