Da Lillesand rådhus brant

Storbrannen i Lærdal satte nytt fokus på brannsikkerhet, ikke minst i kystbyene på Sørlandet med sin eldre hvitmalte trehusbebyggelse. I 1976 brøt det ut brann i Lillesand rådhus. Brannen utviklet seg heldigvis ikke til en katastrofal bybrann, men brannen satte likevel dype spor, ikke minst i arkivene. Bygningen er gjenbygget i samme stil, men en god del av arkivene er dessverre borte for alltid. Dette bildet er av en brannskadd formannskapsprotokoll. På venstre side i protokollen ser en signeringen av det siste vedtaket før brannen. (Arkivref: KA0926-120, Lillesand kommune, Formannskapet og kommunestyre)

Formannskapet i Lillesand trådte sammen for første gang i 1837. Bakgrunnen var innføringen av formannskapslovene i 1837 og 1838, som ble starten på det kommunale selvstyre. Det kommunale selvstyre bygde på allerede eksisterende enheter som kjøpsteder, ledesteder og prestegjeld.  Det nye med formannskapslovene var at det lokale styret, formannskapet, skulle velges av lokalbefolkningen. I tillegg påla formannskapslovene formannskapet å dokumentere sine handlinger. De skulle føre møteprotokoll, ha oversikt over korrespondansen i en postjournal, og de skulle ta vare på utgående brev i en kopibok.

Arkivene etter formannskapet i Lillesand befinner seg på KUBEN i Arendal. Arkivene dekker perioden fra 1837 og frem til 2000-tallet, og heldigvis overlevde mye av dette materialet brannen i 1976. Arkivene gir et unikt bilde av de politiske prosessene i Lillesand fra lokaldemokratiets spede begynnelse og fremover. Arkivet er registrert på arkivportalen.no.

Kommentarfelt