Invitasjon til foredrag med Gulbrand Lunde 01.03.1942

Da NS-minister Gulbrand Lunde besøkte Arendal 1942

Søndag 1. mars 1942 var Saga kino i Arendal kledd til fest. Faner, NS-flagg og et solkors prydet scenen. I byens gater marsjerte hirden med flagg og banner. Quislings kultur- og propagandaminister var nemlig ventet til byen.

Gulbrand Lunde ble født i Bergen i 1901 og var utdannet kjemiker. Da Nasjonal Samling ble etablert som politisk parti i 1933, ble han en av Vidkun Quislings ivrigste støttespillere. Han skulle også bli en av NS sine fremste ideologer. Lundes nazistiske idegrunnlag kom også tydelig frem da han talte til de fremmøtte tilhørerne.

Gulbrand Lunde

Nasjonal gjenfødelse

I sin tale tok Lunde opp det tyske angrepet på Norge 9. april 1940. For Lunde var datoen like mye forbundet med demokratiets flukt. Det norske demokratiet hadde nemlig i mange år vært preget av politisk, økonomisk og moralsk forfall. Sammenbruddet ville ha kommet uavhengig av den tyske invasjonen.

Lunde sammenlignet det norske demokratiet med en dress som ikke passet lenger. Den var blitt for liten, og til slutt sprakk den opp. Endringer i grunnloven var ikke nok for å føre landet fremover. Det som trengtes, var en nasjonal gjenfødelse.

Propagandaplakat NS Norsk front

Nordmenn måtte bli del av en solidarisk samfunnsordning. Ungdommen måtte få noe å leve for, og noe å dø for. Folkeviljen utgikk ikke fra demokratiske avstemninger. «Folkets vilje er viljen til framgang, og selv om bare en har den rette vilje og vil det som er rett bør han følges.» Lunde advarte samtidig mot fiendene til den nye samfunnsordningen.

Fiendene skal fratas alt

«Det er jødedommen som forsøker å knuse den nasjonale bevegelse i de forskjellige land». For Lunde representerte jødene en pengemakt som stod bak hovedfiendene England og USA. De vestlige demokratiene hadde også alliert seg med en annen hovedfiende.

Sommeren 1941 hadde Nazi-Tyskland gått til angrep mot Sovjetunionen. Angrepet førte til at det demokratiske vest og det kommunistiske øst forente sine krefter mot den tyske ekspansjonen. I følge Lunde, var dette et tegn på at England hadde oppgitt seg selv. Alliansen med bolsjevismen innebar også at demokratiet aldri ville komme tilbake.

Propagandaplakat NS

Lunde pekte også på Norges indre fiender. Små menn som ville spenne ben under den nye ordningen. For disse hadde Lunde kun en medisin. «Vi kommer ikke til å vike tilbake for noe middel for å gjennomføre det! De som bevisst forsøker å motarbeide oss, ham vil vi frata alt, alt!»

Kameratsaften på rådhuset

Etter arrangementet på Saga kino, dro minister Lunde til Arendal rådhus. Her ble Lunde og de andre gjestene ønsket velkommen av ordfører Sigurd Saxlund. Til stede var også fylkesfører O. Hæreid og fylkesmann Hans Henrik Petersen.

På menyen stod selvsagt ekte norsk kost. Sild, poteter og øl. Etter maten ble det holdt flere takketaler. Fylkesmann Petersen avsluttet det hele med en appell om økt kraft i kampen for Norges framtid.

I følge Agderposten skapte Dales besøk og tale i Arendal begeistring. Nazi-Tyskland og dets allierte var i mars 1942 fremdeles på offensiven. Men mot slutten av året snudde nazistenes krigslykke. På flere fronter ble etter hvert de tyske soldatene presset tilbake. Dette omslaget skulle imidlertid Lunde aldri få oppleve.

Ulykke under mystiske omstendigheter

Om kvelden søndag 25. oktober 1942 var Lunde på vei med bil fra Ålesund der han hadde deltatt på høststevnet til Sunnmøre krets av NS. I bilen var også Lundes kone og fylkesfører Astrup, samt ministerens sjåfør. Rundt klokken 22:00 skal bilen ha ankommet ferjestedet Våge der en ferje lå og ventet. Så gikk det plutselig veldig galt.

Bilen gikk i vannet. Sjåføren hadde stått utenfor, men minister Lunde, hans kone og fylkesfører Astrup forsvant med bilen i sjøen. Astrup klarte å komme seg ut. Det gjorde ikke ekteparet Lunde. Det tragiske dødsfallet preget avisene i dagene som fulgte. Samtidig dukket det opp rykter om at ulykken var iscenesatt.

Tyske krigsskip ved Langbrygga i Arendal 1940. Foto: Leif Ødegaard
Tyske krigsskip ved Langbrygga i Arendal 1940. Foto: Leif Ødegaard

Under den tyske okkupasjonen av Norge var det stadig gnisninger mellom Quislings regjeringsapparat og den tyske okkupasjonsmakten ledet av Josef Terboven. Lunde var en av ministrene som ikke alltid gjorde det tyskerne ønsket. Det dukket derfor opp spekulasjoner om at Lundes dødsfall kom som følge av et tysk attentat. Den offisielle tyskkontrollerte etterforskningen slo imidlertid fast, at dette var en ulykke som følge av en rekke med uheldige omstendigheter.

Avtrykk i arkivet

I arkivmagasinene på KUBEN i Arendal oppbevares en invitasjon til Gulbrand Landes foredrag på Saga kino 1. mars 1942. Invitasjonen er del av et lite arkiv etter Nasjonal Samling i Aust-Agder, kalt PA-1378 – Nasjonal samling, Aust-Agder. Arkivet er registrert på arkivportalen.no og er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug, arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv PA-1378, Nasjonal samling, Aust-Agder
Arkiv PA-2717, Leif Ødegaards fotoarkiv
Arkiv PA-2201, Thorstensen, Ellen
Agderposten 02.03.1942
Akershus Amtstidende 27.10.1942
https://snl.no/andre_verdenskrig besøkt 19.03.2022
https://no.wikipedia.org/wiki/Gulbrand_Lunde besøkt 19.03.2022

Kommentarfelt