Da TVen kom til Arendal

I 1960 ble det skrevet TV-historie i Arendal. TV-apparatene var på full fart inn i de norske hjem og en av verdens største produsenter av elektroniske artikler, engelske Pye Ltd., ønsket å komme seg inn på det norske markedet. De norske tollsatsene på import av TVer gjorde det imidlertid mer hensiktsmessig å sette i gang produksjon av TVer i Norge, og valget falt på to bedrifter i Arendal. Arendals Møbelfabrikk fikk oppdraget med å produsere TV-kabinetter, mens Norsk Elektrisk Glødelampefabrikk «Noreg» skulle stå for monteringen. I følge avtalen skulle det produseres 5 000 TVer første produksjonsår. Produksjonen skulle i første omgang dekke det norske behovet for TVer, men etter hvert kunne det også bli aktuelt med eksport. Til tross for lovende framtidsutsikter, gikk ikke arbeidet helt som planlagt. Mot slutten av 1960 kunne forretningsfører Olav Dahl i Norsk Elektrisk Glødelampefabrikk «Noreg» melde om flere startvansker. Fabrikken skulle hovedsakelig montere deler produsert i England, men da monteringen startet opp, viste det seg at mange av delene ikke var sendt. Videre fikk de tilsendt flere feilvarer og kabinettene fra møbelfabrikken viste seg også å være for store. Dessverre vedvarte flere av vanskelighetene og i 1964 hadde produksjonstallet ennå ikke kommet opp i 5 000 TVer. Samarbeidet med Pye Ltd. opphørte og Norsk Elektrisk Glødelampefabrikk «Noreg» sin tid som produsent av TVer var historie. (Arkivref: PA-2401, Norsk Elektrisk Glødelampefabrikk AS (Noreg) E01 L0001).

Norsk Elektrisk Glødelampefabrikk ”Noreg” ble etablert i Barbu i 1932. I januar 1944 brant denne fabrikken ned. Noen år senere ble det inngått et samarbeid med Norske Philips og i 1949 stod en ny fabrikk ferdig på Myrene utenfor Arendal. Bedriften produserte i begynnelsen både Noregs og Phillips-pærer, men det ble også satt i gang annen produksjon. Fabrikken ble den første i Norge til å sette i gang produksjon av termosflasker og etter hvert ble det også produsert skilt og andre refleksartikler. På slutten av 1950-tallet sank etterspørselen etter norskproduserte termoser som følge av at begrensingene på import av termoser fra utlandet forsvant. Termosproduksjonen ble avviklet og erstattet av produksjon av TVer. TV-produksjon ble en kortvarig affære, men Norsk Elektrisk Glødelampefabrikk ”Noreg” slet også med å få lønnsomhet i resten av virksomheten. På slutten av 1960-tallet måtte Norsk Elektrisk Glødelampefabrikk ”Noreg” avvikle sin virksomhet. Norske Phillips holdt imidlertid produksjonen oppe, og fabrikken i Arendal ble Norges største lyspærefabrikk. Fabrikken holdt det gående helt frem til 1982, da modernisering og sentralisering førte til at fabrikken i Arendal ble lagt ned.

Notatet fra forretningsfører Olav Dahl er en del av et arkiv etter Norsk Elektrisk Glødelampefabrikk ”Noreg» og oppbevares i dag på KUBEN i Arendal. Arkivet inneholder korrespondanse, saksdokumenter og årsmeldinger som dekker perioden 1947 til 1964. Arkivet inneholder også et fotoalbum fra fabrikken i Barbu fra 1932 og en 35 mm film rull fra 1948. På arkivportalen.no kan du får en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet, med unntak av filmrullen, er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kommentarfelt