Hjemme fra skolen i 1857

Det å være syk kan være en ganske kjedelig affære. Spesielt når en endelig er begynt å bli bedre, men fortsatt er for syk til å komme seg tilbake til skolen eller jobben. Dette var tydeligvis tilfellet for en ung gutt i 1857. På midten av 1800-tallet fantes det verken TV eller nettbrett å fordrive tiden med, men heldigvis hadde mor både saks, litt lim og noe farget papir. Resultatet ble en vakker utklippstegning hvor det på baksiden noen år senere ble skrevet: «Dette arbeidede jeg og Mor Den tid jeg var saa meget syg i 1857 og da jeg begyndte at blive bedre og jeg indtet havde at bestille saa gjorde jeg dette». Vi vet ikke med sikkerhet hvem den syke opphavspersonen var, men trolig var det Johan Rasmus Dedekam Jørgensen fra Holt ved Tvedestrand. (Arkivref: PA-1481, Familien Steens samling).

Johan Rasmus Dedekam Jørgensen (1842-1894) ble født 16. juni 1842 på Fiane ved Tvedestrand. Han var sønn av overlærer Knud Jørgensen (1810-1853) og Anne Elene Dedekam (1816-1902). Da Johan Rasmus var snaue 3 år gammel ble faren ansatt som sogneprest i Hå på Jæren og i 1849 rykket han opp til å bli prost i Jæderen prosti. Oppholdet på Jæren skulle imidlertid bli kortvarig. Allerede i 1853 døde faren og et år senere begynte Johan Rasmus på Kristiansand Katedralskole. Det var trolig under denne skoletiden at utklippstegningen ble laget. Etter endt skolegang valgte Johan Rasmus å satse innen næringslivet. Bosatt hos sin onkel Even Jørgensen som var kjøpmann og skipsreder i Tvedestrand, fikk han trolig god opplæring. Johan Rasmus var i de neste årene involvert i flere firmaer deriblant Jørgensen & Jordkjend skibsrederi og assuranse, M. H. Smith og trelastfirmaet Jørgensen & Smith. Han var også en periode direktør for Tvedestrand Sparebank og satt flere år i Tvedestrand bystyre. Da han døde i 1894 gav Tvedestrandsposten Johan Rasmus følgende beskrivelse: «Johan Jørgensen hørte til disse, som alle der lærte ham å kjenne – og det uten standsforskjell – så op til og var glad i, som nød alles tillid og fortrolighet, nettop på grunn av sitt fredelige, vindende vesen, sin noble ridderlige karakter, sin bramfrie, sindige optreden og sin klare, skarpe forstand.»

Utklippstegningen er en del av familien Steens samling og befinner seg i dag på KUBEN i Arendal. Samlingen består av ulike dokumenter som av ulike årsaker har blitt tatt vare på av familien Steen. KUBEN har flere slike mindre personarkiver og familiearkiver. Disse arkivene er ofte ganske små, men kan gi et unikt bilde av hvordan familielivet artet seg på 1700- og 1800-tallet. I tillegg til utklippstegningen består samlingen av slektsopptegnelser, brev og diktet «Julaften Morgen». Arkivet er registrert på arkivportalen.no og tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Anne Gaaserud arkivar,
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kommentarfelt