Den glemte komponisten

I 2011 ble det funnet en kasse på et loft i en dagligvarebutikk i St. Peter, Minnesota. Kassen inneholdt 150 håndskrevne piano- og sangkomposisjoner fra slutten av 1800-tallet. Det meste var aldri blitt utgitt, som denne Marcia religiosa. Komponisten var norsk-amerikanske Theodora Cormontan, som i 1887 hadde emigrert fra Arendal til Franklin i Minnesota. Marche religiosa skrev hun like etter at faren døde i 1893. (Arkivref: PA-2353 Theodora Cormontan, 1840 – 1922).

Theodora Cormontan, 1865-1875. Foto: J. Løvaas

Theodora Cormontan var en av Norges første kvinner til å få sine klassiske komposisjoner utgitt og blant de første kvinner til å starte et musikkforlag i Norge. I hjembyen Arendal drev hun både et musikkforlag, en musikkhandel og et omfattende noteleiebibliotek. I perioden 1879-1886 gav Cormontans forlag ut omlag 18 komposisjoner. Ti av komposisjonene var hennes egne. Både forlaget og musikkforretning i Arendal ble lagt ned i 1887, i kjølvannet av det store Arendalskrakket året før. I Franklin arbeidet Theodora Cormontan som musikklærer og organist. Hun fortsatte også å komponere musikk. I 1917 flyttet hun til Aase Haugens Home for Old People i nærheten av Decorah, Iowa. Hun bodde her til hun døde i 1922. Før hun gikk bort overlot hun sine håndskrevne komposisjoner til bestyrerens kone. Disse ble igjen gitt videre til yngre familiemedlemmer før de til slutt havnet på loftet i dagligvarebutikken.

Aust-Agder kulturhistoriske senter (AAks) mottok i 2012 digitale kopier av de ukjente komposisjonene etter Theodora Cormontan. Fra tidligere har KUBEN noteheftene fra Cormontans noteleiebibliotek. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

English: The works of the Norwegian-American composer Theodora Cormontan(1840-1922) was lost for decades untill it was rediscovered in an attic in St.Peter, Minnesota in 2011. Among her handwritten works was Marche religiosa that she composed in 1893, shortly after her father died.

Kommentarfelt