Den nye storkommunen Risør

Spørsmål om kommunesammenslåinger skaper ofte mye debatt. I 1964 ble mange kommuner slått sammen, og en av disse var Søndeled, som ble slått sammen med Risør. En skulle kanskje tro at politikerne i Søndeled var preget av bitterhet da de var samlet til det siste kommunestyremøtet i Søndeled kommune den 30. desember 1963, men i referatet kan en lese følgende:
Søndeled kommunestyre samlet til avsluttende møte vil med dette uttale vårt ønske og håp om at den nye felles kommune, Risør må gå en lykkelig tid i møte og at sammenslutningen må bli til felles beste i framtida.
(Arkivref: KA0913-PK, Søndeled kommune, 01, Formannskapet L0010)

Endring av kommunestrukturen i Norge er ikke noe nytt. Da formannskapslovene ble innført i 1837 og 1838 ble kommuneinndelingen basert på de allerede eksisterende prestegjeldene. Resultatet var at Norge ble delt inn i 392 kommuner. Mot slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet ble mange av kommunene delt, og i 1930 hadde antall kommuner vokst til 747. I siste halvdel av 1900-tallet var tendensen igjen flere kommunesammenslåinger. Utbygging av infrastruktur gjorde det mulig å administrere større geografiske områder. 1964 var et foreløpig toppår for kommunesammenslåinger, og ca ¼ av landets kommuner ble lagt ned.

Arkivene etter formannskap og kommunestyre i Søndeled befinner seg på KUBEN i Arendal. Arkivene dekker perioden fra 1837 og frem til kommunesammenslåingen med Risør i 1964. Arkivene gir et unikt bilde av de politiske prosessene i Søndeled fra lokaldemokratiets spede begynnelse og fremover. På arkivportalen.no kan du få mer informasjon om hva arkivene inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt