På smale spor fra Birkeland

22. juni 1891 vedtok Stortinget byggingen av Lillesand – Flaksvandbanen. Bakgrunnen var behovet for å frakte tømmer fra innlandet og ned til kysten for videre bruk og eksport. Jernbanen skulle imidlertid også brukes til å frakte passasjerer og annet gods, og disse to utsnittene av en tegning viser en kombinert ”Passager- og Bagagebogievogn”. Tegningen er datert 10. november 1894, og trolig var det en slik vogn som fraktet de første passasjerene mellom Flaksvand og Lillesand da banen åpnet i 1896. (Arkivref: PA-2303, Lillesand – Flaksvandbanen, XXII, Tegninger og kart)

Planleggingen av en smalsporet bane fra Flaksvand i Birkenes til Lillesand startet så tidlig som i 1870-årene, da Lillesand jernbanekomité ønsket å forbedre transporten av tømmer fra nabobygdene og ned til kysten. I 1884 ble spørsmål om bygging av banen tatt opp i departementet, og den 3. juni 1896 ble Lillesand – Flaksvandbanen offisielt åpnet av statsråd Peder Nilsen. I 1900 fraktet banen 38 % av alt tømmeret fra Tovdalselva. Utover på 1900-tallet gikk passasjertrafikken nedover, og i 1953 ble banen lagt ned. På avtrykk sin flickr-side kan du se kartplansjer over jernbanen.

Arkivet etter Lillesand-Flaksvandbanen er i dag oppbevart på KUBEN i Arendal. Arkivet strekker seg fra åpningen i 1896 til nedleggelsen i 1953. I tillegg til tegninger inneholder arkivet bl.a. møtebøker, kopibøker, korrespondanse, regnskapsbøker samt kart. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt