Da det smalt på Eydehavn

Den 6. januar 1944 ble det avholdt direksjonsmøte i A/S Arendal Smelteverk. Til stede var direksjonens formann ingeniør C. W Eger og administrerende direktør Eirik Hammer. Temaet for møtet var Kompani Linges sabotasjeaksjon mot fabrikken i Eydehavn natt til 21. november 1943. Aksjonen kalt «Operasjon Company» hadde sprengt transformatorene til smelteverket og dermed stoppet produksjonen av silisiumkarbid (sika) som var viktig i tysk våpenproduksjon.

Behov for ny transformator

I møtet redegjorde administrerende direktør Hammer for skadene sabotasjeaksjonen hadde medført. Transformatorstasjonen var ødelagt, mens resten av fabrikken var uskadd. De bygningsmessige skadene var satt til over 108.000 kroner, men dette var lite i forhold til tapet av transformatorene. Direktøren informerte om at tyske myndigheter hadde krevd at det elektriske anlegget skulle gjenoppbygges så fort som mulig. Dette var lettere sagt enn gjort.

Arendal Smelteverk etter sabotasjeaksjonen 1943 nr. 12. utsnitt

Smelteverket hadde imidlertid en reservetransformator lagret i Oslo. Anlegget ble fraktet til fabrikken i februar 1944. Under en oppkjøring skjedde en kortslutning noe som medførte at anlegget måtte returneres til Oslo for reparasjon. Her ble det helt ødelagt i en brann på A/S Per Kures verksted på Halse. En ny transformator ble bestilt fra Sverige, men det skulle ta lang tid før den ble levert.

Ny drift etter krigen

Den vellykkede sabotasjeaksjonen i november 1943 resulterte i full stans i produksjonen ved Smelteverket. Driftsstansen skulle vare krigen ut. For å hindre at arbeiderne ved smelteverket ble sendt på tvangsarbeid ble det initiert diverse forefallende arbeider ved verket for å sysselsette arbeidsstokken. Den nye transformatoren ble ikke levert fra Sverige før senhøsten 1945. Da var krigen over og det var på tide å få produksjonen i gang igjen.

Ledende europeisk leverandør

Arendal Smelteverk var blitt etablert i 1912 med som et tysk-norsk foretak med Sam Eyde som en av initiativtakerne. Bedriften var den første i landet som begynte på å produsere silisiumkarbid som ble brukt til skjæring, sliping og polering. Ved hjelp av store ovner og høy temperatur smeltet en kvartssand og petroleumskoks til en hard blanding. Etter 2. verdenskrig ble det investert i flere oppgraderinger ved smelteverket.

I løpet av tiårene etter krigen styrket Arendal Smelteverk sin posisjon som den ledende leverandøren av silisiumkarbid i Europa. Arendal Smelteverk var en viktig industriarbeidsplass i Aust-Agder og hadde på det meste 400 ansatte. Økt internasjonal konkurranse, hyppige eierskifter og økt miljøfokus på farlige utslipp førte til at produksjonen av silisiumkarbid på Eydehavn opphørte. I 2005 ble den siste smelteovnen stengt av, og dermed ble et industrieventyr som hadde vart i nesten 100 år avsluttet.

Avtrykk etter Arendal Smelteverket

Arkivet etter Arendal Smelteverk befinner seg i dag på KUBEN i Arendal. Arkivet strekker seg fra etableringen i 1912 og frem til 2000, og utgjør rundt 76 hyllemeter. I tillegg til møteprotokoller for generalforsamling, representantskap og direksjonen/styre, inneholder arkivet bl.a. serier med korrespondanse, sakarkiv, rapporter, kontrakter og avtaler, årsberetninger og regnskap. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Yngve Schulstad Kristensen arkivar, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder.
Arkiv PA-2063 Arendal Smelteverk
Dannevig, Birger. A/S Arendal Smelteverk 1912 -1962. Arendal 1962.
Eydehavnportalen.no

Kommentarfelt