Døden i Songebakken

En flott vinterhelg i 1935 ble det avholdt landsrenn i langrenn og hopp på Songe ved Tvedestrand. Arrangør var Aust-Agder Skikrets og Songe Skiklubb. Songebakken hadde allerede en god tradisjon med å avholde vellykkede renn, slik som da kronprins Olav hoppet seg til 4. plass i sin klasse under hovedlandsrennet i 1923. Denne helgen så ut til å bli minst like vellykket, men like etter det offisielle hopprennet på søndagen skjedde det fatale. De beste hopperne gjorde ekstrahopp i forsøk på å sette bakkerekord, til glede for de mange fremmøtte publikummerne. 22 år gamle Albert Dulsrud fra Bærum skiklubb hadde kommet på 6. plass i sin aldersklasse i det offisielle rennet, og nå var det hans tur til å forsøke seg på bakkerekorden. Dette hoppet ble dessverre hans siste, da han kom galt ut og landet med hodet først. Den unge skihopperen døde av skadene han pådro seg, og mange tilskuere husket trolig det grufulle synet i lang tid. Songe Skiklubbs jubileumsberetning fra 1964 oppsummerer det slik: «Dette la jo en kollossal demper på et renn som ellers vilde blitt helt vellykket.» (Arkivref: PA-2637, Songe Skiklubb).

Songe skiklubb ble dannet i 1914 etter initiativ fra Albert Wüller. Han kom til Songe i 1912 for å grunnlegge Songe Træsliperi, og han hadde en stor interesse for skisport, og dessuten bakgrunn som skihopper. Sammen med Harald Nilssen startet Wüller arbeidet med å finne en bakke som kunne gjøres om til hoppbakke, og 2. mars 1914 bestemte de seg for Bråtenkollen. De startet straks Songe Skiklubb og arrangerte det første rennet i Bråtenkollen allerede 8. mars samme år, med 3-400 tilskuere. Bakken endret etter hvert navn til Songebakken, og ble utbedret og utvidet i flere omganger. Etter initiativ fra Songe Skiklubb og Albert Wüller ble også Sørlandets Skikrets, som senere ble til Aust-Agder Skikrets, dannet i 1917. Songe Skiklubb var vertskap for hovedlandsrennet i 1923, med kong Haakon og dronning Maud som publikum, og med kronprins Olav som deltaker. Klubben fikk tidlig fram mange lokale talenter, og har opp gjennom tiden gjort det godt i en rekke renn både innen hopp, kombinert og langrenn. Songe Skiklubb eksisterer fortsatt i beste velgående.

Arkivet etter Songe Skiklubb fram til 1964 befinner seg på KUBEN i Arendal. Det inneholder to protokoller, samt en jubileumsberetning for klubbens første 50 år. På arkivportalen.no kan du se en skannet katalog over arkivet. KUBEN oppbevarer også arkivmateriale etter Aust-Agder Skikrets. Arkivene er tilgjengelige på KUBENs lesesal.

Skrevet av Lena Sannæs arkivar,
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kommentarfelt