En skattekiste for slektsforskere

Kirkebøker og folketellinger er en mye brukt kilde for de som ønsker å finne avtrykk etter sine forfedre og formødre, men også i de kommunale arkivene finnes mange interessante kilder. Dette er et utdrag fra likningsprotokollen til Valle kommune som gir en oversikt over inntektene og formuene til innbyggerne i Hylestad for året 1911. (Arkivref: KA0940-310, Valle kommune, Likningsnemnda, F01 L0002)

I 1882 kom Skatteloven som påla kommunene å ha en egen Likningskommisjon. Denne kommisjonen skulle utlikne en kommuneskatt, hvor formue og inntekt var de sentrale skattefundamentene. Skatteloven av 1882 ble avløst av en ny i 1911. Denne loven gav allmenn plikt til å levere selvangivelse. Utlikning av skatt skjedde på samme måte som før, men nå var det selvangivelsen som ble brukt som grunnlag. Loven satt også tak på hvor høy skatt kommunene kunne kreve. Skatteloven av 1911 endret videre navnet på likningskommisjonen. Den skulle nå hete Likningsnemnd.

Arkivet etter Valle likningsnemnd befinner seg på KUBEN i Arendal. Arkivet omfatter møtebøker, journaler og ulike skattelister, ligningsprotokoller, kladdelister og korrespondanse. Det finnes også klager og meldinger som omhandler ligninga. Arkivet strekker seg fra 1880-tallet til 1964. Arkivet er registrert på arkivportalen.no. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt