Til Grimstad med folk, gods og levende dyr

I 1907 åpnet en jernbane fra Rise til Grimstad. Bakgrunnen var behovet for å frakte tømmer ned til kysten for videre eksport. Tømmertransport ble det imidlertid lite av. Samtidig med jernbanebyggingen, hadde det blitt anlagt en tømmerrenne som viste seg å være et billigere alternativ. Inntektene uteble, og allerede i 1912 ble banen overtatt av staten. Denne månedsrapporten gir en oversikt over inntektene for februar måned i 1910. (Arkivref: PA-1143, Grimstadbanen).

Allerede i 1874 ble nedsatt en jernbanekomité i Grimstad som skulle planlegge en jernbane fra Froland til Grimstad.. Da Stortinget i 1898 besluttet at jernbanen fra Arendal til Åmli skulle gå via Rise, ble det samtidig besluttet at Rise ble endestasjon for jernbanen fra Grimstad. I 1903 startet arbeidet, og 14. september 1907 åpnet den 22 kilometer lange Grimstadbanen. Underskuddene fortsatte også etter at staten overtok banen i 1912, og i 1932 foreslo hovedstyret å legge banen ned. Etter lokale protester, valgte en likevel å la banen bestå. Først i 1961 gikk det siste toget fra Rise til Grimstad.

Arkivet etter Grimstadbanen befinner seg i dag på KUBEN i Arendal. I tillegg til protokoller over økonomisk drift, inneholder arkivet også aksjeprotokoller, møtebøker og korrespondanse. Arkivet strekker seg fra oppstarten i 1907 og helt frem til nedleggelsen i 1961. Arkivet er registrert på arkivportalen.no. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt