Enhver elev har at adlyde

Ved alle skoler må elevene forholde seg til visse ordensregler, og slik var det også på 1800-tallet. Her er noen smakebiter på ordensreglene for Ebenezer Kvindelige Industriskole i Søndeled, fra 1894:
§1. Enhver elev har at adlyde skolens bestyrerinde, lærere og lærerinder, samt baade i og udenfor skoletiden beflitte sig paa orden og god opførsel.
§3. Ved forsømmelse, uorden eller andre misligheder kan, naar gjentagne formaninger ikke frugter, udvisning af skolen enten helt eller for kortere tid finde sted.
§4. Eleverne maa i undervisningstiden forholde sig rolige paa sin plads, indtil undervisningen hæves, og da i ro og orden forlade skolen.
§7. Eleverne hilser ved sin lærers eller lærerindes indtrædelse i klassen til undervisningen. Det samme gjælder ved besøg paa skolen af formanden eller bestyrelsens medlemmer, forsaavidt de deri ikke er hindret af undervisningen.
§10. Bestyrerinden vil i regelen kun være at faa i tale i skoletiden.

(Arkivref.: PA-2644, Ebenezer kvindelige industriskole, Y01, L0001.)

Ebenezer Kvindelige Industriskole ble åpnet 3. april 1891 i Søndeled og var en privat husflidsskole. Initiativtaker var Harald Håkonsen (1848-1895) som var sogneprest i Søndeled. Han var blant annet inspirert av tilsvarende undervisningstilbud i USA. På Ebenezer ble det i tillegg til teoretiske fag undervist i skreddersøm, kjolesøm, finere håndarbeid, fransk strykning og veving. Skolen hadde i alle år kun kvinnelige elever og kvinnelige bestyrere. I 1939 overtok fylket skolen, og navnet ble endret til Aust-Agder Husflidskole for Kvinner.

Arkivet etter Ebenezer Kvindelige Industriskole befinner seg på KUBEN i Arendal. Arkivet består av referater, regnskap og diverse elevdokumentasjon. På arkivportalen.no kan du få oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt