Trefoldighetskirken

7. august 1885 var det grunnsteinsnedleggelse for Arendals nye stolthet Trefoldighetskirken. Nedleggelsen var en stor begivenhet i Arendal og byens butikker ble anmodet om å holde stengt under seremonien. Det var arkitekt Christian Fürst som hadde vunnet arkitektkonkurransen med sitt utkast Excelsior, som betyr ”i høyden”. (KA0906-772o Stadsingeniøren/Teknisk etat, Kart- og tegningsarkiv T02 L0005). Navnet passet bra da kirken rager 87 meter over bakken. Trefoldighetskirken stod ferdig i 1888 og er en basilikal korskirke i nygotikk med korte korsarmer. Kirken er Aust-Agders største og går også under navnet Skagerrak-katedralen.

Christian Fürst (1860-1910) fra Christiania var utdannet ved Technische Universität i Berlin. Trefoldighetskirken var hans første store prosjekt. Av andre kjente byggverk han har tegnet er Sagene kirke (1891) og Tostrupgården (1896-1898) i Oslo. Store deler av interiøret i kirken ble tegnet av Fürst tyske assistent Egon Schmüser (1860–1925).  Schmüser beholdt kontakten med Arendal etter byggingen av kirken og oppførte et sommerhus på Hisøya. Han ble også belønnet med byggeoppdrag for kommunen og folkeskolen.

Fürst sine arkitekttegninger av Trefoldighetskirken oppbevares på KUBEN i Arendal. Arkivmaterialet befinner seg i kart og tegningsarkivet til Stadsingeniøren i Arendal. På arkivportalen.no kan du få oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt