Takk for at akkurat du kom

22. juli 2011 ble Norge rammet av terror. Flere steder ble det holdt minnemarkeringer rett etter hendelsen og det ble lagt ut kondolanseprotokoller der befolkningen kunne få uttrykt sin medfølelse. Dette programmet er fra minnemarkeringen i Åmli. (KA0929, Åmli kommune, Minnemateriale etter 22. juli 2011, F01 L0001).

Etter 22. juli 2011 ble arkiv- og oppbevaringsinstitusjoner over hele landet oppfordret av Riksarkivaren til å samle inn skriftlige uttrykk og gjenstander som var blitt lagt ned på ulike offentlige steder. I Aust-Agder tok blant annet Åmli kommune oppfordringen, og tok vare på materialet knyttet til minnemarkeringen i Åmli.

Minnematerialet som ble innsamlet av Åmli kommune, befinner seg i dag på KUBEN i Arendal. I tillegg til dette programbladet, inneholder arkivet også en kondolanseprotokoll. Arkivet er registrert på arkivportalen.no. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt