Jeg skal ikke røbe eller fortelle noget

Overvåking av datatrafikk er i vår tid brennaktuelt. I Lillesand i 1928 var dette også et sentralt tema. Ikke i forhold til data, men i forhold telefonsamtaler som gikk gjennom et bemannet sentralbord. Det var nok neppe en politisk stormakt folk i Lillesand og omegn var mest redd for når de skulle ta en privat telefonsamtale, men heller uredelige sjeler på det lokale sentralbordet. Derfor var det nok viktig at de ansatte hadde ”papirene” i orden. ”Jeg lover herved paa ære og samvittighet at jeg ikke skal røbe eller fortelle noget jeg maatte faa høre av samtaler mellem abbonenterne under min betjening av centralen.” Slik lyder taushetsløfte de ansatte ved telefonsentralen i Lillesand og Omegns Telefonaktieselskap måtte undertegne i januar 1928. (Arkivref: PA-2343, Lillesand og omegns telefonaktieselskap, A01 L0001).

Lillesand og omegns telefonaktieselskap ble etablert i 1895. I begynnelsen hadde selskapet 35 abonnenter i bygd og by. Hovedkontoret hadde lokale i Vestregate 79. i Lillesand og det ble opprettet “bicentraler” på Birkeland, på Brekkestø og i Eide. På en ekstraordinær generalforsamling i 22. juni 1942 ble selskapet vedtatt oppløst og solgt til staten. Lillesand og omegns telefonselskap ble endelig avviklet i 1944.

Arkivet etter Lillesand og omegns telefonaktieselskap befinner seg i dag på KUBEN i Arendal. Arkivet strekker seg fra 1909 til 1944 og inneholder en forhandlingsprotokoll, noe korrespondanse, lover og regnskap. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt