Avtrykk for fremtiden

28. juni 2015 åpnet utstillingen Avtrykk på KUBEN i Arendal. I forbindelse med åpningen var barn invitert til å sende sitt eget avtrykk til fremtiden. Her er noen av avtrykkene barna laget denne dagen. (Arkivref: PA-2647, Avtrykk 2015 T L0001).

De færreste dokumenter blir til i et arkivmagasin. De blir til i helt andre omgivelser og er knyttet til en handling eller en tanke. 28. juni 2015 var omgivelsene et skrive- og tegneverksted på KUBEN i Arendal. Her kunne barn i alle aldre skrive med fjørpenn og blekk, lage sitt eget håndavtrykk, tegne noe de var opptatt av eller fargelegge en arkitektskisse. De kunne også prøve en skrivemaskin med kulehode og fargebånd. Alle dokumentene barna ønsket å arkivere på KUBEN ble registrert, stemplet og lagt i en arkivboks, slik at fremtidige generasjoner har mulighet til å få se akkurat deres avtrykk.

Arkivet etter barnearrangementet 28. juni 2015 befinner seg i dag på KUBEN i Arendal. Det består av tegninger og tekst skrevet med fjørpenn og skrivemaskin, samt et tilhørende register. Arkivet er registrert på arkivportalen.no

 

Kommentarfelt