En pike til besvær

Hun har i en Tid af 5 à 6 Uger været under min Behandling og har jeg fundet hende at lide af en Aandssygdom, som i Begyndelsen gjorde hende aldeles uskikket til at udføre noget Arbeide. Slik forklarte distriktslege Frisak seg for fattigkommisjonen i Grimstad 24. juni 1850. Jenta var den 20 år gamle Elen Pedersdatter som arbeidet som tjenestejente for en smedmester i byen. Smedmesteren var imidlertid ikke fornøyd med Elens manglende arbeidskraft. Han bad fattigkommisjonen ta hånd om henne, men Frisak sin forklaring fikk fattigkommisjonen til å nøle. I fattigkommisjonens møtebok kommer det frem at de er redd Elen kommer til å bli en langvarig utgiftspost. Flere møter holdes, men til slutt finner de løsningen. 12. juli reiser Elen fra Grimstad med kurs for New York. Billetten er delvis betalt av venner og bekjente, og dels av fattigkommisjonen. (Arkivref: KA0904-PK, Grimstad kommune før 1971).

På midten av 1700-tallet begynte staten å erkjenne ansvar for å organisere et offentlig hjelpeapparat for de fattige. Fattigkommisjoner ble etablert for å føre tilsyn og løse oppgavene på det lokale plan. I byene ble det etablert fattigkasser som fattigkommisjonene forvaltet. For å sikre midler i fattigkassen, ble det også innført en fattigskatt. Med innføringen av det lokale selvstyret, ble fattigkommisjonene en del av kommunene.

Arkivet etter fattigkommisjonen i Grimstad befinner seg i dag på KUBEN i Arendal. Foruten møtebøker, består arkivet av kopibøker, postjournaler og pakkesaker med inngående brev. Arkivet er registrert på arkivportalen.no. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

 

 

 

Kommentarfelt